תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות בריאות הנפש באוניברסיטת בן-גוריון

שירות אישי - צור קשר
תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות בריאות הנפש באוניברסיטת בן-גוריון

תואר שני בעבודה סוציאלית במגמת בריאות הנפש באוניברסיטת בן-גוריון


תחום העבודה הסוציאלית כולל עיסוק באבחון הפרעות תפקודיות, טיפול ושיקום של מגוון אוכלוסיות. בה בעת, המחקר האקדמי בתחום בוחן את יעילות השיטות הטיפוליות, מעלה גישות חדשות לטיפול ולשיקום, ומאפשר להעמיק בהבנה של הקשיים התפקודיים עמם נדרש להתמודד.


מסיבות אלו, בתכניות הלימוד השונות לתואר שני בעבודה סוציאלית שמים דגש על השילוב בין ההיבטים האקדמיים והמעשיים של הלימודים – ההשפעות שיכולות להיות לניסיון מהשטח על המחקר, והחשיבות של יישום תיאוריות חדשניות והערכה מחקרית של אפקטיביות הטיפול שנעשה בפועל.


מי שמתעניינים ללמוד בהרחבה על המאפיינים השונים של העיסוק בבריאות הנפש, ועל גישות טיפוליות חדשות המציבות את מתמודדי הנפש במרכז, יכולים להשתתף בתואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות בריאות הנפש באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


תכנית הלימודים


תכנית הלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית בנויה על קורסי יסוד בהם הסטודנטים בכלל ההתמחויות רוכשים יסודות נחוצים, וכן על קורסי בחירה וחובה ייעודיים להתמחות בבריאות הנפש.


הסטודנטים רוכשים הבנה לגבי שוק העבודה של ימינו, מדיניות רווחה בישראל ובעולם, וכן לומדים בקורסים העוסקים בסוגיות מרכזיות בעבודה סוציאלית: משפחה, הורים וילדים, התמכרויות, קשיי הגירה וקליטה, מאפייני התמודדות של מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות, ועוד.


במסגרת ההתמחות בבריאות הנפש, שפועלת כשיתוף פעולה עם המרכז הפסיכיאטרי באר שבע, הסטודנטים מקבלים הבנה בהפרעות נוירו פסיכיאטריות, לומדים על ההיבטים הנוירו קוגניטיביים של מתמודדי נפש, ורוכשים יסודות לטיפול רב תרבותי. כך הם רוכשים ידע מקצועי באבחון, טיפול ושיקום, כולל היכרות עם מבחר שיטות אבחון והתערבות, כולל גישות עדכניות לשיקום.


מתכונת הלימודים


תכנית הלימודים נפרשת על פני שנתיים, כאשר ניתן לבחור בין השתתפות במסלול עיוני ללא עבודת מחקר, בסיומו נבחנים בבחינת גמר, או במסלול מחקרי שבו מבצעים עבודת תזה. היקפה כ – 36 נקודות זכות.


הלימודים מתרכזים ביום אחד בשבוע, כדי לאפשר לסטודנטים לשלב אותם עם עבודה או עם הורות, ונוסף על כך ניתן להשתתף בקורסים מרוכזים שהיקפם מספר ימים מלאים.


הסטודנטים לוקחים חלק בקורסי ליבה ובחירה, בסמינרים וכן משתתפים בפרקטיקום מעשי במספר תחומים לאורך לימודיהם, בהתאם לתחום ההתמחות. בהתמחות בבריאות הנפש, הפרקטיקום נערך בנושאי בריאות הנפש האינטגרטיבית, והתערבויות משפחתיות בהפרעות נוירו פסיכיאטריות.

 


נושאי הלימוד

 

 

 • אנשים עם מוגבלויות
 • מדיניות בעבודה סוציאלית
 • סוגיות בשוק העבודה של ימינו
 • מבוא למדינת רווחה אירופאית
 • משפחה וחברה בתהליכי הגירה
 • שיטות מחקר איכותניות וכמותיות
 • ביבליותרפיה כמפגש טקסט ונפש
 • היבטים חברתיים של אימהות ואי אימהות
 • בריאות הנפש בפרספקטיבה רב תרבותית
 • היבטים נוירו קוגניטיביים בבריאות הנפש
 • ועוד


על סגל ההוראה


צוות ההוראה כולל אקדמאים, חוקרים, ועובדים ועובדות סוציאליות ממגוון תחומים. המרצים מגיעים הן מעולם האקדמיה והמחקר, והן מעולם הטיפול והעבודה בשטח.


ראשת ההתמחות בבריאות הנפש היא דוקטור לעבודה סוציאלית, מרצה בכירה ובעלת ניסיון בהוראה, שתחומי המחקר שלה כוללים פסיכולוגיה חיובית ושיקום, שיקום מערכות יחסים, שיקום פסיכיאטרי ומתן טיפול על ידי שירותי בריאות הנפש, ששם את האדם במרכז.


על מוסד הלימודים


אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא מוסד לימודים להשכלה גבוהה שבמסגרתו ניתן להשתתף בלימודים לתארים ראשונים ומתקדמים במגוון מסלולים. בין היתר, פועלות באוניברסיטה הפקולטה להנדסה, הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הפקולטה למדעי הבריאות, ועוד.


במחלקה לעבודה סוציאלית ניתן ללמוד לתואר שני בעבודה סוציאלית במבחר התמחויות, וביניהן תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות שינוי חברתי, התמחות בעבודה סוציאלית אינטגרטיבית, תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות משפחה, ועוד.

 


תעודה


מי שמסיימים את הלימודים בהצלחה ועומדים בכל חובותיהם האקדמיות, זכאים לתואר שני M.A בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת בן-גוריון.


נוסף על כך, סיום הלימודים בהתמחות בבריאות הנפש מהווה עבור הבוגרים מילוי חלק מהדרישות של מועצת העובדים הסוציאליים לקראת קבלת התואר "מומחה בעבודה סוציאלית". יש לבדוק מול המועצה זכאות לתואר זה.

 

עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת בן-גוריון