אפיק מעבר במתמטיקה מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
אפיק מעבר במתמטיקה מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

אפיק מעבר ללימודי מתמטיקה מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה


לימודי המתמטיקה פותחים שלל אפשרויות לתעסוקה בתעשיית ההייטק עתירת הידע, במגזר העסקי, בשוק הפיננסי ובסטארט אפים שונים. כמו כן הבוגרים יכולים להמשיך לתארים מתקדמים ולהשתלב במחקר של סוגיות מתמטיות מגוונות.


הלימודים דורשים בדרך כלל הישגים גבוהים בתעודת הבגרות ובפרקים הכמותיים בפסיכומטרי, בדגש על הציונים בבגרות במתמטיקה. מי שאינם עומדים בדרישות קבלה אלה יכולים להתקבל ללימודי המתמטיקה באמצעות אפשרות ייחודית, אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה שמאפשר להתקבל בתנאים נוחים אל מוסד הלימוד המבוקש.


עבור מועמדים ללימודי מתמטיקה באוניברסיטת חיפה מפעילים המועצה להשכלה גבוהה, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה אפיק מעבר במתמטיקה. אפיק המעבר מאפשר ללמוד בקורסי יסוד שונים שנלמדים במהלך שנה א' וזאת ללא צורך לעמוד בדרישות הסף שמציבה אוניברסיטת חיפה במסגרת תנאי הקבלה לחוג. תנאי הקבלה הנוחים מסייעים לסטודנטים לפתוח את הדלת אל הלימודים בחוג ומקנים להם מיומנויות אקדמיות בסיסיות שחיוניות להמשך הדרך כסטודנטים למתמטיקה.


תכנית הלימודים


בתכנית אפיק מעבר זו הסטודנטים לומדים במקבץ קורסים שמאפשר להם לעבור בהמשך לחוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר מתאים למעוניינים להתקבל ללימודי מתמטיקה במסלול חד חוגי וכן למי שמעוניינים ללמוד במסלול דו חוגי ולשלב את לימודי המתמטיקה עם חוג נוסף שנלמד באוניברסיטת חיפה.


במהלך הלימודים בתכנית הסטודנטים רוכשים מיומנויות מתמטיות שונות ולומדים על נושאים מרכזיים במתמטיקה בדידה, אלגברה ליניארית, חשבון אינפיטיסימלי וענפים נוספים. כמו כן, נלמדות סוגיות בסיס במדעי המחשב ובמבנה של שפות תכנות כגון שפת ג'אווה. הקורסים שנלמדים במהלך אפיק המעבר כוללים בין היתר:

 

שם הקורס באוניברסיטה הפתוחה שם הקורס באוניברסיטת חיפה
חשבון אינפיטיסימלי 1 חדו"א א'
חשבון אינפיטיסימלי 2 חדו"א ב'
אלגברה ליניארית 1 אלגברה ליניארית א'
אלגברה ליניארית 2 אלגברה ליניארית ב'
מתמטיקה בדידה מתמטיקה דיסקרטית
מבוא למדעי המחשב שפת ג'אווה מבוא למדעי המחשב


סטודנטים שמשלימים את הקורסים חשבון אינפיטסימלי 1 ואלגברה ליניארית 1 בציון 70 כל אחד ובממוצע של לפחות 80 לשניהם יכולים להתקבל לשנה א' באוניברסיטת חיפה בלי דרישות נוספות מלבד הדרישות בשפה העברית ובשפה האנגלית.

 


מתכונת הלימוד


אפיק המעבר כולל מקבץ של קורסים שמתקיימים בשנה א' של החוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה. את הקורסים אפשר להשלים תוך פרק זמן של שנה אחת, או ללמוד במתכונת גמישה שמותאמת לצורכים האישיים. הסטודנטים יכולים להתאים את קצב הלימודים ואת שעות הלימוד כדי להתאים אותם לשילוב עם עבודה ושגרת החיים. הם משלבים למידה מקוונת מהבית דרך טכנולוגיות מתקדמות יחד עם לימודים פרונטליים והדרכות במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה כאשר הם יכולים לבחור מבין מרכזי הלימוד בפרישה ארצית וכלך ל נדרשים לעבור להתגורר בחיפה בשנת הלימודים הראשונה.


תנאי קבלה


לאפיק המעבר יכולים להתקבל מועמדים גם ללא צורך בהצגת הציון בפסיכומטרי או בתעודת הבגרות. באוניברסיטה הפתוחה ישנם תנאי קבלה נוחים שבאים לפתוח את דלתות האקדמיה בפני שלל אוכלוסיות, גם ללא שימת דגש על הרקע הלימודי הקודם.


המשך לימודים


מי שמעוניינים להמשיך בלימודים בשנה ב' בחוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה נדרשים לציון של לפחות 70 בכל אחד מהקורסים שנלמדים באפיק המעבר וכן לממוצע של 75 לפחות בקורסים.


סטודנטים שרוצים לעבור אל החוג למתמטיקה באמצעות אפיק המעבר צריכים להתחיל את הלימודים באוניברסיטת חיפה עד ארבע שנים מתחילת הקורס הראשון באפיק המעבר ועד שנה אחת ממועד תחילת הקורס האחרון באוניברסיטה הפתוחה.


כמו כן, הסטודנטים צריכים להשלים את כל הקורסים שלא נלמדים במסגרת אפיק המעבר ושמתקיימים באוניברסיטת חיפה בשנה א'. חשוב להביא בחשבון שינויים שעשויים להתרחש בתכניות הלימודים באפיק המעבר ובאוניברסיטת חיפה, על הסטודנטים לברר מול מוסד הלימוד את הדרישות העדכניות לאפיק המעבר בשנת הלימודים הספציפית שבה הם מעוניינים ללמוד.


על המועמדים להשלים גם דרישות אקדמיות בשפה האנגלית לפי המעבר אל אוניברסיטת חיפה. יש אפשרות להשלים את הקורסים האקדמיים באנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה במקביל ללימודים באפיק המעבר.


מי שמעוניינים להתקבל למסלול דו חוגי בלימודי המתמטיקה נדרשים לעמוד בדרישות של שני החוגים. במקרים מסוימים יש אפשרות ללמוד באפיק מעבר נוסף באוניברסיטה הפתוחה. בין היתר, מתקיימים אפיקי מעבר כגון אפיק מעבר למדעי המחשב, אפיק מעבר לכלכלה, אפיק מעבר לפסיכולוגיה, אפיק מעבר למערכות מידע ועוד שלל תכניות.

למידע נוסף לחצו: האוניברסיטה הפתוחה
עוד מסלולי לימוד - האוניברסיטה הפתוחה