מלגת מרום ליוצאי אתיופיה

מעל 1,000 מלגות, לא תמצא/י אחת בשבילך?

 

למעבר ללוח מלגות לחץ/י מלגות לסטודנטים 

המידע באתר הועיל ל91% מהגולשים.

 

עזרנו גם לך? דרג אותנו:


מלגת מרום ותכנית "בדרך לפסגה" לסטודנטים מהעדה האתיופית


שימו לב - ההרשמה למלגה זו סגורה כעת


מלגת "מרום" מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה והיא ניתנת כחלק מתכנית "בדרך לפסגה" לעידוד מצוינות אקדמית ליוצאי אתיופיה. במסגרת התכנית מציעים סיוע כלכלי ואקדמי לסטודנטים לתואר ראשון ושני בתמורה לתרומה למען הקהילה. מטר העל של התכנית היא הגדלת הייצוג ליוצאי אתיופיה באקדמיה וקידום שוויון הזדמנויות ברכישת השכלה גבוהה. תכנית זו מופעלת על ידי פרויקט פר"ח.

 

אודות התכנית


בשנת 2018 השלימו במל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) את העברת האחריות על פיתוח ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, שעבר הייתה באחריות של משרד העלייה והקליטה. דרך הפעלת תכנית "בדרך לפסגה" שואפים במל"ג להצטרף למשימה הלאומית של השתלבות יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, ופועלים להעלאה של מספר הסטודנטים האתיופים הלומדים לתואר ראשון. כיום שיעור הסטודנטים מהקהילה האתיופית שלומדים באקדמיה נמוך משיעורם באוכלוסייה, והיעד של התכנית החדשה הוא להעלות את שיעורם לאחוזים הדומים לשיעורם באוכלוסייה.


כחלק מתכנית זו מעניקים מלגות לימודים לסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני. כמו כן, במסגרת הרפורמה פועלים להעלות את מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה שזכאים למלגות לימודים שנתיות וכן מגדילים את היקפי הסיוע ואת כמות תחומי הלימוד שבהם ניתנת עדיפות, בדגש על תחומים מבוקשים בשוק העבודה שאין בהם היום ייצוג מספק של יוצאי אתיופיה. אחד היעדים בתכנית הוא עליה של 40% במספר הסטודנטים האתיופים לתואר ראשון.


הסיוע מוענק בתקצוב של ות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב של המל"ג) והתכנית מופעלת על ידי פרויקט פר"ח. קרן הסיוע לסטודנטים מופעלת על ידי משרד החינוך.


בתכנית שואפים להעניק מעטפת תמיכה מקיפה, החל מהשלבים שלפני תחילת הלימודים, דרך התואר הראשון ועד ללימודים מתקדמים וקליטה של חברי סגל במוסדות האקדמיים. מושם דגש על עידוד מצוינות ושילוב במסלולים שיש להם ביקוש במשק ושכיום ייצוג הסטודנטים יוצאי אתיופיה בהם נמוך.

 

 

למי מיועד הסיוע?


תכנית "בדרך לפסגה" מיועדת לסטודנטים מהקהילה האתיופית שלומדים לתואר ראשון. קיימים כמה מסלולי תמיכה:


"מרום": מסלול זה מיועד לסטודנטים המתחילים את שנה א' ללימודים באקדמיה. מתאים למי שנולדו בארץ או נמצאים מעל 15 שנים בארץ. כמו כן, מביאים בחשבון מרכיבים סוציו אקונומיים ואת תחום הלימודים.


"ממשיכים": מיועד לסטודנטים לתואר ראשון שנמצאים בשנים מתקדמות של התואר (שנים ב' ו - ג' או שנה ד' ללימודי הנדסה). המסלול מתאים למי שנמצאים זכאים על ידי משרד העלייה והקליטה למלגות שכר לימוד ומלגות מחיה בשנת תשע"ט.


קרן הסיוע: קרן זו מופעלת על ידי מל"ג ומשרד החינוך והיא פתוחה לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה, לרבות מי שזכאים למלגת ממשיכים או מרום וכן לכאלה שאינם זכאים לסיוע במסלולים הללו, על סמך נתונים סוציו אקונומיים.

 

תנאי זכאות


את הזכאות לתכנית "מרום" קובעים על פי מספר קריטריונים, לרבות מצב סוציו אקונומי, מצב משפחתי, אחים סטודנטים נוספים, ותחום לימודים. קיימים תחומי לימודים בעלי עדיפות כגון הנדסה, הייטק, מתמטיקה, רפואה ומדעים (למעט מדעים ביולוגיים). יש לציין כי אין חובה להציג בגרות מלאה כדי לקחת חלק בתכנית ולכן גם סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יכולים להיעזר בסיוע. בעת המעבר משנה לשנה לאורך התואר יש להציג אישורי לימודים.


יש לציין כי בניגוד לעבר אז הייתה הגבלת גיל לקבלת הסיוע, כיום כאשר התכנית באחריות ות"ת ניתנת ללא הגבלות גיל וסטודנטים בכל הגילים יכולים להגיש בקשות.

 

האם יש צורך בהתנדבות?


כדי לקבל את הסיוע יש צורך בביצוע פעילות חברתית התנדבותית, שהיקפה נקבע על פי שנת הלימודים. בשנה א' יש לבצע 40 שעות התנדבות. בשנים ב' - ג' יש צורך ב - 60 שעות. בשנה ד' נדרשות 40 שעות.

 

מה גובה הסיוע?


בתכנית "מרום" גובה הסיוע הוא 10,000 שקלים. הסטודנטים יכולים להגיש בקשה לשנה א' של התואר וזכאותם ניתנת לכל שנות התואר.


בתכנית "ממשיכים" הסיוע הניתן הוא בגובה 10,000 שקלים, בהתאם לקריטריונים של משרד הקליטה.


הסטודנטים יכולים להגיש בקשה גם לקרן הסיוע, שמציעה סיוע בגובה של עד 12,480 שקלים, וזאת נוסף על הסיוע בתכנית "מרום" או "ממשיכים". יש לציין כי ניתן להיעזר בכפל סיוע, בהתאם לזכאות סוציו אקונומית.


התשלומים מבוצעים בשתי פעימות לחשבונות הבנק של הסטודנטים לפי הצגה של אישורים נדרשים ועמידה בכל התנאים.


יש לציין כי נוסף על הסיוע הכלכלי, הסטודנטים זכאים למעטפת תמיכה הכוללת שיעורי עזר ותגבורים אקדמיים, הכנה לפסיכומטרי, מימון של מגורים במעונות, אבחונים ללקויי למידה ונסיעות, לפי שיקול הדעת של מוסדות הלימוד בנוגע לצורכי הסטודנטים.

 

לסטודנטים לתואר שני


כדי לעודד סטודנטים יוצאי אתיופיה להמשיך ללימודים מתקדמים פתוחות תכניות סיוע נוספות מטעם המל"ג שבהן ניתן לקבל מלגות לתואר שני.


בשנה א' לתואר השני: יכולים להסתייע בתכנית זו כלל הטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני המתחילים את שנה א'. היא ניתנת למי שלומדים בהיקף של לפחות 66% מתכנית שנתית. התכנית מופעלת בשיתוף פר"ח. גובה הסיוע 10,000 שקלים.


בשנה ב' לתואר שני: מוצעות מלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני מחקרי, מתוך שאיפה לעודד מצוינות מחקרית. יכולים להיעזר בתכנית זו סטודנטים לתואר שני עם תזה החל משנה ב' לתואר. גובה מלגת ההצטיינות הוא 41,000 שקלים, יש צורך בממוצע 85 ומעלה בשנה א' לתואר ואישור של הצעת המחקר. כמו כן, ניתן סיוע בשכר הלימוד בגובה של כ - 13,794 ללומדים בשנה ב' לתואר עם תזה. יש לוודא את קבלת הסיוע מול דיקאנט הסטודנטים במוסדות.

 

כיצד מגישים מועמדות?


הגשת המועמדות נעשית באופן מקוון. תפעול התכנית הוא על ידי פר"ח, והגשת הבקשות נעשית באתר פר"ח. הסטודנטים המעוניינים להסתייע בתכנית "מרום" או "ממשיכים" נדרשים להגיש מסמכים רלוונטיים דרך מערכת מקוונת, לרבות אישורי לימודים, אישורים על מצב סוציו אקונומי ומסמכים נוספים לפי דרישות הקרן.


כמו כן, ניתן לבדוק במערכת זו את הזכאות לסיוע. סטודנטים המתחילים את שנה א' יכולים להגיש בקשה בשנה זו וזכאותם ניתנת להם את לסיום הלימודים.


בתכניות ההצטיינות לתואר שני מחקרי, ההגשה נעשית על ידי המוסדות עצמם והסטודנטים אינם יכולים להגיש את הבקשות באופן עצמאי אל ות"ת.

 

מתי ניתן להגיש מועמדות?


מועדי הגשת הבקשות עשויים להשתנות משנה לשנה, בדרך כלל ניתן להתחיל להגיש מועמדות בחודש ספטמבר, ההגשה נסגרת במהלך חודש אוקטובר. עם זאת, חשוב להתעדכן מול פרויקט פר"ח ולבדוק את הפרסומים העדכניים לגבי מועדי ההרשמה לתכנית בכל שנת לימודים.

 

Whatsapp Whatsapp