MBA למנהלים התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין באוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
MBA למנהלים התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין באוניברסיטת חיפה

 

M.B.A למנהלים התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין באוניברסיטת חיפה

 

תוכנית הלימודים בהתמחות ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין פועלת בשיתוף עם החוג לניהול משאבי אנוש, טבע וסביבה. לפיכך, מלבד התמקדות בהיבטים פיננסיים וניהוליים בתחום הנדל"ן, החוג משלב גם היבטים פיזיים וסביבתיים הכוללים ארגון ותכנון עירוני וסביבתי, שימושי קרקע, תשתיות ירוקות ועוד.

 

ייחודיות תוכנית זו נעוצה בגישה הרב תחומית הנכללת בה. הלימודים מתמקדים במגוון נושאים במנהל עסקים וניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין. לדוגמא - מימון, שיווק, מערכות מידע, משפטים חשבונאות, מיסוי, שימושי קרקע וריכות הסביבה, מודלים כלכליים בתחום מקרקעין, מערכות לאיסוף ועיבוד מידע מרחבי, שערוך מקרקעין ועוד.

 

 

מטרת הלימודים ותעסוקה

 

מטרתה של תוכנית הלימודים לתואר M.B.A למנהל עסקים עם התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין הינה להכשיר עתודה ניהולית אשר תתמקצע בהתמודדות עם מגוון סוגיות וקשיים ניהוליים בתחום הנדל"ן והמקרקעין. מנהל בתחום זה נדרש להתמודד עם אתגרים כגון יישומיים של שערוך, מימון וקבלת החלטות בנושאי ניהול נדל"ן, שמאות מקרקעין ועוד.

 

במהלך הלימודים מפתחים הסטודנטים יכולות תיאורטיות ויישומיות ברמה אקדמית גבוהה, אשר מסייעות להם לשפר את רמת המקצועיות בארגון ואת הסיכוי למציאת מקום עבודה המתאים ליכולותיהם הניהוליות בענפי הנדל"ן השונים. אפשריות התעסוקה במקצוע זה הינן רחבות וכוללות: בנקים למשכנתאות, רשויות מקומיות, משרדי ייעוץ, קבלני בנייה, אדריכלות ותכנון ועוד.

 

תוכנית הלימודים

 

תוכנית הלימודים במסגרת זו נעשית בשני חלקים משלימים - האחד ניהולי והשני התמחותי. מטרת הלימודים הניהוליים הינה ליצור בסיס תיאורטי ומעשי בתחומי הניהול. הלימודים ההתמחותיים מתמקדים בפן היישומי של המקצוע ומעניקים בידי הסטודנטים כלים להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם בצאתם לשוק העבודה. ותוכנית הלימודים עצמה, כוללת 4 תחומים המשולבים יחדיו במערך הלימודים:

 

  • קורסים בסיסיים בניהול: קורסים שונים בתחום הניהולכגון שיטות כמותיות, שיווק, מדעי ההתנהגות,כלכלה ניהולית, מחשבים ומערכות מידע.
  • קורסים מעמיקים בנושאי ניהול מרכזיים: קורסים כגון חשבונאות, השקעות, ניהול ארגונים וסחר אלקטרוני.
  • לימודים בסיסיים המקבילים לנושאים הנלמדים בשמאות: היבטים משפטיים בנדל"ן - דיני מקרקעין וחוק התכנון והבנייה, תכנון גאוגרפי, הערכת מקרקעין ועקרונות שומה, תכנון עירוני ותכנון אזורי, הנדסת בניין אזרחית וניהול פיננסי מימון ומקרקעין.
  • לימודי התמחות מורחבים בתחום הנדל"ן ושמאות המקרקעין: הקורסים כוללים, בין היתר, קורסים בכלכלה עירונית, מערכות מידע גיאוגרפיות, פיתוח בר קיימא בנדל"ן, תכנון עירוני ותכנון אזורי ומיסוי מקרקעין.

 

יתרון התוכנית

 

מאחר שהתוכנית הותאמה לדרישות של "מועצת שמאי מקרקעין בישראל", בוגרי תוכנית זו יקבלו פטור מהבחינות המוקדמות של המועצה. בשל כך, מוסמכי התוכנית יוכלו לגשת באופן מיידי לבחינות הסופיות על מנת לקבל רשיון מוסמך של שמאי מקרקעין בישראל.

 

תנאי קבלה

 

לתכנית זו מתקבלים נשים וגברים שברשותם תואר ראשון בממוצע ציונים 80 ומעלה ו - 3 שנים של ניסיון ניהולי לאחר תום התואר הראשון, יש צורך גם בשליטה ברמה נאותה בשפה האנגלית. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל ואוניברסיטאות שלהן שלוחות בישראל באישור המל"ג חייבים לעבור מבחן GRE.

 

מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסדות מוכרים ששפת ההוראה בהם אינה עברית חייבים לעבור מבחן ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה. כמו כן, לאחר ההרשמה המועמדים צריכים לעבור מבחן כניסה חוגי ובו חלק כמותי, מילולי וחלק באנגלית ולקבל את הציון המינימלי שנקבע מעת לעת. מועמדים שברשותם תואר שני או תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות יכולים לקבל פטור מבחינת המיון החוגית. מועמדים נושאי משרה בכירה בניהול יכולים להגיש בקשה לפטור מן המבחן לוועדה חוגית. כמו כן, המועמדים עוברים ראיון אחרי מעבר המבחן או קבלת הפטור ממנו.

למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת חיפה
עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת חיפה
חוות דעת של סטודנטים על MBA ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין - אוניברסיטת חיפה
התקבלו 1 דירוגיםבציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

אוניברסיטת חיפה
17/12/2018

מה אתה אוהב/לא אוהב במוסד הלימודים?

חוות הדעת התקבלה ללא פירוט


לכל חוות הדעת
Whatsapp Whatsapp