מלגת רוטנשטרייך לדוקטורט במדעי הרוח

מעל 1,000 מלגות, לא תמצא/י אחת בשבילך?

 

למעבר ללוח מלגות לחץ/י מלגות לסטודנטים 
המידע באתר הועיל ל90% מהגולשים.
 

עזרנו גם לך? דרג אותנו:


מלגת נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח

 

מלגת רוטנשטרייך היא תכנית מלגות שמפעילה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה. היא מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בענפי מדעי הרוח. בתכנית זו שואפים לסייע לדוקטורנטים לממש את מלוא היכולות המחקריות שלהם ולהתמקד בלימודיהם, ולכן מציעים להם סיוע כלכלי לתקופת הדוקטורט.

 

לתשומת ליבכם - תנאי המלגות משתנים מעת לעת. מומלץ לפנות אל מוסדות הלימוד לצורך קבלת המידע העדכני והמדויק ביותר בנושא זה.


אודות התכנית


כאמור, תכנית זו נכללת בין תכניות הסיוע שמפעילה מל"ג, והיא מוענקת מדי שנה לתלמידי מחקר על סמך הצטיינות וגורמים נוספים.


מטרות התכנית כוללות הכשרה של סגל מחקר והוראה שיכול לתרום לקידום המחקר הישראלי בתחומי מדעי הרוח השונים, וכן עידוד של סטודנטים מצטיינים לבחור להמשיך לתארים מתקדמים ולקחת חלק במחקר. כמו כן, פועלים בתכנית לסייע לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את כל הזמן ללימודים ולאפשר להם למצות את היכולות המחקריות והלימודיות שלהם. השאיפה היא ליצור תנאים לסיום של הדוקטורט תוך שלוש שנים.


מדי שנה מעניקים עד 20 מלגות לדטוקטורנטים שהם בעלי הישגים אקדמיים גבוהים, החלוקה נעשית על סמך מצוינות אקדמית ולפי תחרות ארצית. התכנית כפופה לאישור של תקציבי המוסדות האקדמיים.


התכנית קרויה על שמו של פרופסור נתן רוטנשטרייך ז"ל, אשר היה פרופסור לפילוסופיה שמחקריו עסקו בין היתר בתחומי המחשבה היהודית, ציונות והחברה הישראלית. נוסף על כך, היה יושב הראש הראשון של הות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב) של המל"ג ונמנה בין מקימי הות"ת. כמו כן נכלל בין מקימי האקדמיה הלאומית למדעים ושימש רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים ודיקן הפקולטה למדעי הרוח.

 

 

למי זה מתאים?


תכנית זו מיועדת לדוקטורנטים הלומדים לתואר שלישי בענפי מדעי הרוח באוניברסיטאות השונות.


בחירת המועמדים נעשית על ידי המוסדות האקדמיים. דירוג המועמדים בכל מוסד מתבצע על ידי וועדה שבראשה עומד דיקן הפקולטה.


על המועמדים להיות תלמידי מחקר שעבודת הדוקטורט שלהם קיבלה אישור עד שנה לפי מועד הגשת המועמדות ועד שנתיים מיום קבלת הזכאות לתואר שני.

 

מהם הקריטריונים לקבלה?


בות"ת קבעו קריטריונים לקבלת הסיוע, תנאים אלה עשויים להתעדכן משנה לשנה. תכנית זו למלגות למצטיינים מתאימה לבעלי אזרחות ישראלית או מעמד תושבי קבע. אוניברסיטאות אינן יכולות להגיש מועמדים שכבר הוגשו במחזורים קודמים של התכנית, גם אם לא זכו. כמו כן, המוסדות אינם רשאים להגיש מועמדות של סטודנטים ליותר מתכנית אחת של ות"ת בכל שנה אקדמית.


בין התנאים לבחירת מועמדים:

 

 • על המועמדים להיות בעלי תואר שני MA אשר הגישו תכנית לדוקטורט עד שנתיים מיום קבלת האישור על עבודת התואר השני (והתכנית קיבלה אישור).

 

 • לחלופין - סטודנטים במסלול ישיר לתואר שלישי שתכנית הדוקטורט שלהם קיבלה אישור.

 

 • האוניברסיטאות בוחרות מועמדים על סמך מצוינות אקדמית, פרסים אקדמיים שקיבלו, השתתפות בכנסים אקדמיים, פרסומים רלוונטיים וכן על סמך הפוטנציאל להשתלבות באקדמיה.

 

הרקטורים נדרשים להעביר לות"ת את רשימות המועמדים ואת הנימוקים לבחירתם, וכן את ההתחייבויות לקיום תנאי התכנית.

 

כמו כן, במסגרת קבלת הסיוע, נקבעו תנאים שבהם נדרשים לעמוד הן הסטודנטים והן המוסדות האקדמיים שבהם הם מבצעים את מחקריהם.


התחייבות המלגאים כלפי מוסדות הלימוד:

 

 • על תלמידי המחקר לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנים ממועד הזכייה.
 • במחקרים חריגים בלבד ניתן להשלים את עבודת המחקר תוך 4 שנים וזאת לאחר אישור מיוחד של וועדת ההיגוי
 • בזמן התכנית ניתן לעבוד כעוזרי הוראה וכן בעבודות נוספות בהיקף של עד 8 שעות בשבוע, בתנאי שהעבודה רלוונטית לתחום המחקר, ולאחר קבלת אישור בכתב מן המנחה.
 • על הסטודנטים לבקש אישור של האוניברסיטה לגבי הפסקות במחקר לפרק של מעל 6 חודשים, לא ניתן להפסיק את המחקר לפרק זמן של מעל שנה.
 • במקרים המחייבים יציאה לחו"ל כחלק מן הדוקטורט יש להגיש בקשה מיוחדת לוועדה של ות"ת, המפרטת את מקורות המימון, תכנית העבודה וגורמים שעמם עובדים במהלך השהות. בוועדה בוחנים את חיוניות הבקשות ומחליטים בכל מקרה לגופו.

 

התחייבויות האוניברסיטאות כוללות:

 • האוניברסיטאות מתחייבות שלא להעסיק את הסטודנטים על חשבון המלגה
 • על המוסדות להתחייב לאפשר לסטודנטים את הגישה לכל כלי המחקר והספרות הנדרשת להם לניצול המיטבי של שנות המחקר.
 • המוסדות נדרשים להקין מאגרי נתונים אודות בוגרי התכנית ובהם לפרט אמצעים לשמירה על קשר עמם ופרטים אודות ההשתלבות שלהם במחקר והוראה באקדמיה או בשוק הפרטי וכן העסקה במכוני מחקר.

 

מה גובה הסיוע?


גובה המלגה הוא 80,000 שקלים לשנה, לתקופה של שלוש שנים.


הות"ת משתתפת בגובה של מחצית מסכום זה - 40,000 שקלים לשנה. המחצית השנייה של הסכום ממומנת על ידי האוניברסיטה שבה לומדים תלמידי המחקר.


הסיוע מוענק לתלמידי המחקר לפרק זמן של עד 3 שנים, או עד לסיום של עבודת הדוקטורט אם הדבר מתבצע לפי סיום 3 השנים.

 

איך מגישים מועמדות?


חשוב להדגיש כי הגשת המועמדות לתכנית זו נעשית על ידי האוניברסיטאות בלבד, ואינה מעשית על ידי הסטודנטים עצמם. תלמידי המחקר אינם יכולים להגיש מועמדות באופן עצמאי, רק המוסדות יכולים לבצע הגשת מועמדות של דוקטורנטים.


האוניברסיטאות בוחרות עד 10 מועמדים כל אחת, לפי התנאים שקובעים בות"ת. לפחות 50% מסך המועמדים המוגשים צריכות להיות נשים.


הגשת המועמדים נעשית באופן מקוון על ידי האוניברסיטאות תוך צירוף כל המסמכים והנתונים הנדרשים. עליהן להעלות את תיקי המידע של המועמדים למערכת ממוחשבת ייעודית לכך שמפעילה ות"ת.


לאחר הגשת המועמדות, וועדה מטעם הות"ת מבצעת שיפוט אקדמי ובוחרת את הזוכים. הוועדה אחראית על בחינת על הנתונים של המועמדים שהוגשו, לבחון את התהליכים הפנימיים באוניברסיטאות לבחירה של המועמדים ובהתאם לכלל השיקולים לקבוע מיהם הזוכים.

 

קרנות נוספות לדוקטורנטים


קיימות קרנות ותכניות נוספות המתאימות לדוקטורנטים שבהן ניתן להסתייע במהלך הלימודים. מטרת מסלולים אלה היא לאפשר לתלמידי המחקר להקדיש את מלוא הזמן למחקר ולסייע להם כלכלית בתקופה זו. הענקת הסיוע נעשית בדרך כלל על סמך הצטיינות אקדמית, או לפי תחום המחקר.

 

 • תכנית עמיתי עזריאלי: מלגת עזריאלי מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי בתחומי הרוח, החברה, אדריכלות, תכנון ערים וחינוך. כחלק מן הדרישות לקבלת הסיוע יש לקחת חלק בשעות התנדבות שבועיות ולהשתתף באירועים של הקרן.

 

 

 • מלגת נשיא: מסלול המיועד לדוקטורנטים מצטיינים. יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שני מחקרי מצטיינים, וכן סטודנטים לתואר שני מחקרי בשנה האחרונה לתואר, או מי שנמצאים בשלבים הראשונים של התואר השלישי. הבקשות מוגשות בדרך כלל על ידי הסטודנטים.

 

 

 • מוסה: תכנית ג'ורג' מוסה מיועדת לתלמידי מחקר מצטיינים הלומדים לתואר שלישי בחוג להיסטוריה של האוניברסיטה העברית. הסטודנטים הזוכים זכאים לפטור משכר לימוד ומענקי מחייה. אחת משנות הלימוד מתקיימת באוניברסיטת וויסקונסין שעמה התכנית פועלת בשיתוף פעולה.

 

Whatsapp Whatsapp