מלגת תכנית ביכורה

מעל 1,000 מלגות, לא תמצא/י אחת בשבילך?

 

למעבר ללוח מלגות לחץ/י מלגות לסטודנטים 

המידע באתר הועיל ל91% מהגולשים.

 

עזרנו גם לך? דרג אותנו:


מלגות תכנית ביכורה לקידום מחקר


תכנית ביכורה היא מיזם לקידום מחקר מדעי בישראל. במסגרתו מוענק סיוע לתחומי מחקר מיוחדים ופורצי דרך שאינם מתאימים לקרנות רגילות, או שמתמקדים בגישות וכיווני מחקר לא שגרתיים וכן לנושאים שיש צורך לחזק במחקר הישראלי. מחקרים אלה לא מתאימים בדרך כלל למסלולי מימון מקובלים ושגרתיים בגלל הסיכון הרב שכרוך בהם, ובקרן מתמקדים בפיתוחם, כדי לעודד חדשנות מחקרית.


התכנית מופעלת על ידי קרן ביכורה, אשר הוקמה לפני כ – 25 שנים, כחלק מיוזמה משותפת של הקרן הלאומית למדע, האקדמיה הלאומית למדעים, קרן "יד הנדיב" וקרן רבסון. המטרה המרכזית בתכנית היא קידום ותמיכה באותם מחקרים לא שגרתיים בסיכון, כדי לפתחם לכיוונים חדשניים ופורצי דרך שיכולים לשמש אבני דרך במחקר הישראלי. כמו כן, פועלים בתכנית לעידוד הכנסת תחומי מחקר חדשניים למוסדות אקדמיים ועידוד סגל מחקרי צעיר לבחור באפיקים מחקריים הללו.


בקרן מעניקים תמיכה כלכלית לסטודנטים לתארים מתקדמים ולפוסט דוקטורנטים בענפי ידע מגוונים, ממדעים מדויקים ועד למדעי הרוח והחברה. המלגות הניתנות יכולות לסייע לחוקרים לאורך שלבי העבודה השונים ולתרום לעשייה פורצת הדרך שלהם.

 

מסלולים


בתכנית זו פועלים שלושה מסלולים לתמיכה בחוקרים:


מסלול אישי: במסלול זה מוענקת תמיכה בתקציבי מחקר לרבות ציוד. ניתנת תמיכה לפרק זמן שבין שנתיים לשלוש שנים. ההגשה במסלול האישי נעשית על ידי החוקרים עצמם.


מסלול מוסדי: במסלול זה ההכשה של הצעות המחקר נעשית על ידי האוניברסיטאות. המוסדות האקדמיים מוזמנים להגיש הצעות בתחומים חדשים שאותם הם מעוניינים לפתח בעזרת סגל צעיר, בדגש על מיזמים המהווים כניסה ראשונה לתחומים חדשים בארץ ובעולם.


מסלול בתר דוקטורנטים: זוהי מלגה לפוסט דוקטורנטים פרי יוזמה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, במסלול תמיכה בענפי מחקר שיש צורך לחזק במדע הישראלי. מענקים אלה מטרתם לסייע למימון השתלמויות בחו"ל. במסלול זה הבקשות מוגשות על ידי המוסדות האקדמיים ולא על ידי המועמדים. מדי שנה ניתנות עד שש מלגות. החוקרים הנתמכים נדרשים להתחייב לשוב לארץ עד ארבע שנים ממועד היציאה להשתלמות.

 

שאלות ותשובות על תכנית ביכורה


למי מיועדת התכנית?


התכנית מיועדת לחוקרים במסלולים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות בישראל. במסגרתה מעניקים מלגות לתואר שלישי וכן מלגות לתואר שני, כמו כן פועל מסלול ייעודי לפוסט דוקטורנטים.


היא מתאימה לחוקרים הלוקחים חלק במחקרים במגוון של תחומי דעת, בדגש על גיוונים חדשניים ופורצי דרך עם פוטנציאל משמעותי לפיתוח של אפיקים חדשים במחקר האקדמי הנוכחי. כמו כן, מתמקדים בתכנית בכיווני מחקר ששונים מגישות מקובלות באקדמיה, לרבות כאלה שכרוכים בפיתוח טכנולוגיות העומדות בפני מחסומים מחקריים.

 

מה הקריטריונים לקבלה?


לתכנית יכולים להגיש מועמדות חוקרים שברשותם תואר שני או תואר שלישי, אשר מועסקים בהיקף של לפחות 50 אחוזי משרה במוסדות מחקריים ואקדמיים. עליהם להיות בעלי הרשאה ואמצעים להובלת מחקרים מדעיים באופן עצמאי לאורך תקופת הסיוע.


כמו כן, יכולים להגיש בקשות חברי סגל בכיר במוסדות מוכרים על ידי המל"ג וכן חוקרים עם מינוי אקדמי בשנה האקדמית הבאה. ישנה אפשרות להגשת בקשות גם לחוקרים ממוסדות שאינם אקדמיים כגון בתי חולים או מוסדות מחקר מדעי המעסיקים סגל אקדמי קבוע הכולל מדענים.


מבחינת סטטוס החוקרים, המענקים ניתנים רק לחוקרים שהמחקר רשום על שמם ולוקחים חלק פעיל בכל תקופת המימון, כלומר לא ניתן להעביר את המענקים לחוקרים אחרים מסיבות כגון שנת שבתון או עזיבה של המוסד האקדמי. במקרים של פרישה מסיבות שונות מופסק המימון והמענק נסגר. עם זאת, חוקרים העוברים ממוסד למוסד יכולים להעביר את המענק למוסד האקדמי החדש בתנאי שהמוסד החדש נכלל ברשימת המוסדות שזכאים להעניק בקשות לקרן זו.


יש להדגיש כי את הבקשות יכולים להגיש חוקרים ראשיים בלבד. כמו כן, כל בקשה יכולה לכלול עד ארבעה חוקרים ראשיים.

 

כמה מקבלים ומהם שלבי המימון?


התכנית פועלת בשני שלבים שבכל אחד מהם ניתנת תמיכה כלכלית. השלב הראשון מתמקד בבדיקת התכנות והוא כולל מימון של הצעות מחקר עם פוטנציאל מתאים. אורך השלב הוא עד שנתיים ובו ניתן מימון של עד 278,000 שקלים לשנה. במסגרת השלב הראשון מפרטים החוקרים את המטרות של המחקרים, את חשיבותם ואת החדשנות שלהם בשיח האקדמי.


השלב השני הוא למימון ארוך טווח. הוא מתחיל 18 חודשים אחרי תחילת התכנית. אחרי שהחוקרים מגיעים למסקנה כי המחקר המקדים מתאים לחזון המקורי שלהם, באפשרותם להגיש בקשה חדשה למימון הכוללת גיבוי של תוצאות המחקר. את הבקשות הללו בוחנת וועדת שיפוט מדעי ייעודית ומהן מאושרים מחקרים למימון לתקופה של עד ארבע שנים נוספות. גובה המימון מותאם לצורכים של כל פרויקט ולא עולה על 370,000 שקלים לשנה. מספר הבקשות המאושרות בשלב השני מצומצם.

 

מה משך תקופת הסיוע?


מענקים אלה ניתנים לפרק זמן של שנה עד ארבע שנים. בתחומים כגון רפואה, מדעי החיים, ארכיאולוגיה ומדעי החברה ישנה אפשרות לבקשת מענקים לפרק זמן של עד חמש שנים. במחקרים בתחום מדעי הרוח שמהווים חלק מתכניות ארוכות טווח ניתן גם כן לבקש מענקים לפרק זמן של עד חמש שנים ובמקרים אלה יש להתייחס לתכנית הרחבה באופן כולל בתכנית המחקר שמגיעים המועמדים.

 

כיצד מגישים מועמדות?


ההגשה נערכת באופן מקוון דרך מערכת ממוחשבת ייעודית של הקרן – ISFOnline. יש לוודא כי המחשב שבו מתבצעת ההגשה תומך בפלטפורמה זו. כמו כן יש להקפיד על מילוי כל השדות וצירוף כל המסמכים הנדרשים.


את הבקשות יש להגיש בשפה האנגלית בלבד, ואין לכלול בהן כלל מילים בשפה העברית שכן הדבר עשוי להביא לפסילת הבקשות.
בין הפרטים למילוי, על המגישים לפרט את תחום המענק (כגון מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי החברה ועוד), פירוט נושא הבקשה בשתי שורות, פרטי החוקרים ופרטים נוספים.


יש לציין כי כדי להיות כלולים במאגר החוקרים המורשים, יש צורך בהוספת הפרטים למערכת באופן נפרד לבקשת הסיוע, תוך צירוף כל הפרטים והמסמכים הנחוצים לשם כך.

 

באתר הקרן מפורט בפירוט רב מבנה הבקשות והסעיפים הנדרשים בהן, חשוב להדגיש כי בקשות שחורגות מן הפורמט הנדרש על ידי הקרן עשויות שלא להילקח לשיפוט.


לאחר שליחת הבקשות באופן מקוון במערכת הייעודית, הן עוברות לאישור של רשות המחקר. הרשות יכולה להחליט על החזרה של הבקשה לתיקון. אחרי שהבקשות מאושרות על ידי הרשות הן מועברות הלאה לטיפול של קרן ביכורה. לחוקרים נשלחת הודעה על אישור ההצעה על ידי רשות המחקר ועל העברתה לקרן.

 

מה תהליך בחינת הבקשות?


וועדת שיפוט מקצועית מיוחדת בוחנת את הצעות המחקר הנשלחות אליה. בין השיקולים להערכה של ההצעות נכללת החשיבות של המחקרים, החזון לטווח הארוך של המחקר, יכולות החוקרים והמצוינות המדעית שלהם, תשתיות המחקר הקיימות ועוד.


הוועדה יכולה להחליט שלא לאשר בקשות אשר עוברות את הסינון הראשוני אך לאחר בחינה מעמיקה יותר נמצאות שלא מתאימות לערכי התכנית והקרן. לפי החלטות של הקרן, הבקשות יכולות להישלח גם לסיקור חיצוני בחו"ל.


שיפוט הבקשות נערך בשני שלבים, הראשון כולל סינון ראשוני תוך בדיקת ההתאמה לערכים ולמטרות של התכנית. בקשות שעוברות אל הסינון הראשוני עוברות לשיפוט מלא. לאחר שיפוט זה מתקבלת ההחלטה הסופית על הענקת מלגות המדעים והמענקים השונים.

 

מתי מקבלים תשובה?


התשובות על ההמשך מהשלב הראשון (הצעת המחקר) לשלב השני (המשך המימון) נעשה בהקדם האפשרי, אך יש להביא בחשבון כי המשך לשלב זה אינו מעיד בהכרח על התאמתם של החוקרים לתכנית. האישור הסופי על ההתאמה נעשה רק לאחר עיון מעמיק של הוועדה ומתן חוות דעת של השופטים. יש לציין גם כי הנימוקים על ההחלטות אינן מועברות אל המגישים. את התשובות הסופיות מקבלים לרוב כשישה או שבעה חודשים אחרי המועד האחרון להרשמה.

 

מה עושים במקרה של דחיה?


במקרים של בקשות שהוגשו בעבר לתכנית ביכורה וקיבלו דחייה, אין אפשרות להגשה של בקשה חוזרת, אלא במקרים של אישור מיוחד מן הקרן. עם זאת, ישנה אפשרות להגשה פעם נוספת של בקשות אשר נדחו במהלך שלוש השנים האחרונות במסלול אחר של הקרן, אלא במקרים שבהם מפורט אחרת במכתב הדחייה שניתן.

 

Whatsapp Whatsapp