קורס מייצגים בביטוח הלאומי - מכללת מישלב

קורס מייצגים בביטוח הלאומי - מכללת מישלב

קורס מייצגים בביטוח לאומי במכללת מישלב


ייצוג הולם לכולם


חוק הביטוח הלאומי נועד לקבוע תקנות להסדרת מערכת הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל. במסגרתו, נקבעות זכויות המבוטחים והתנאים לתשלום תגמולים במצבים שונים כגון דמי אבטלה, נכות, פשיטת רגל, דמי לידה, פגיעה בעבודה, גמלאות, מילואים ועוד. כמו כן, חוק הביטוח הלאומי קובע את העונשים הצפויים על פי חוק למבוטחים שאינם מקיימים את החוק כנדרש.


מעבר לכך, החוק מחייב יועצי מס ואנשי מקצוע המעוניינים לשמש כמייצגי מבוטחים בפני המוסד לביטוח לאומי לעבור מבחן הסמכה. מטרתו להוכיח את ידיעותיהם בתקנות החוק. החוק מגדיר את אנשי המקצוע הרשאים לגשת לבחינות וביניהם עורכי דין, רואי חשבון, נציגי ארגוני עובדים, נציגי ארגוני מעסיקים וכן יועצי מס המציגים תעודה לייצוג בפני המוסד.


כדי לעבור את הבחינה בהצלחה, יש ללמוד לעומק את חוק הביטוח הלאומי, שתקנותיו וסעיפיו הם רבים ומורכבים. על כן, נדרשת הכשרה הולמת, שתקנה לתלמידים את המיומנויות הדרושות כדי לייצג מבוטחים מול המוסד לביטוח לאומי. מכללת מישלב מציעה קורס מייצגים בביטוח לאומי לעוסקים בתחומי החשבונאות החפצים בהרחבת תחומי ידיעותיהם. מסלול זה מאפשר לתלמידיו לא רק הסמכה לייצג מבוטחים, אלא גם התמחות נוספת שתוביל אותם צעד קדימה בקריירה שלהם.

 


תכנית הלימודים


הקורס מקנה לתלמידיו ידע מעמיק בחוק הביטוח הלאומי ומעניק את המיומנויות לייצוג בפני המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, הוא מקנה ליועצי מס את הדרוש כדי לעבור את בחינות הייצוג הנדרשות. התלמידים לומדים באופן נרחב את כל ההיבטים השונים המרכיבים את חוק הביטוח הלאומי ואת תקנותיו, לרבות נפגעי עבודה, גמלאים, מעמד מבוטחים, קנסות ועוד. כמו כן, הם דנים בעקרונות החוק לביטוח בריאות ממלכתי ובזכויות תושבי ישראל בקבלת שירותים רפואיים.


מתכונת הלימוד


הקורס נלמד במסלול ערב וכולל 9 מפגשים המתקיימים אחת לשבוע.


נושאי הלימוד

 

 • יחסי עובד מעביד
 • קודי דיווח
 • ענף זקנה ושאירים
 • דמי בריאות
 • קנסות נגד מעבידים
 • שיעורי תשלום
 • סוגי עובדים שכירים
 • סיווג מבוטחים
 • חוק הביטוח הלאומי
 • מעמד מבוטחים
 • מבוטחים לא שכירים
 • גמלאות ייעודיות
 • סנקציות כנגד מבוטחים
 • הסדרי תשלומים
 • חובת תשלום דמי ביטוח
 • בסיסים לתשלום
 • הכנסות ותקופות פטורות
 • ענף נפגעי עבודה    
 • סעיף 58 לתושבים בחו"ל    
 • ועוד


על מוסד הלימוד


במכללת מישלב פועלת מגמת חשבונאות, מיסים ומינהל, המציעה מבחר של מסלולים בתחומים אלה. מבין הקורסים המוצעים ניתן למצוא קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2; קורס חשבי שכר בכירים; קורס מנהלי חשבונות בכירים מדופלמים; קורס ניהול מחלקת שכר; קורס חשבונאות פיננסית; קורס יעוץ מס; קורס מנהלי כספים; קורס תכנון מערך הביטוח הפנסיוני, קורס הנהלת חשבונות סוג 3 ועוד.


תנאי קבלה


מסלול זה מיועד לאנשי מקצוע מתחומי החשבונאות ובהם רואי חשבון, מנהלי חשבונות, יועצי מס, חשבי שכר, מנהלי כוח ואדם ועוד.


תעודה


לתלמידים שעומדים בדרישות הקורס מוענקת תעודת גמר מטעם מכללת מישלב.

Whatsapp Whatsapp