קורס יועצי מס דיפלומה האוניברסיטה הפתוחה

דיפלומה - לימודי תעודה

קורס ייעוץ מס - דיפלומה האוניברסיטה הפתוחה


מקצועיות וסמכות במס במגזר העסקי


לפי החוק והתיקונים לפקודת מס הכנסה בישראל, שירותי ייעוץ מס מותרים רק לבוגרי הכשרה רשמית בתחום שבידם הכרה של הרשויות. רק בעלי רישיון תקף רשאים לייעץ בנושאי מיסוי, לייצג לקוחות מול רשויות המס השונות ולעבוד מול המוסד לביטוח לאומי. התפקיד מחייב ידע חשבונאי נרחב והיכרות עם החוקים ופקודות מס ההכנסה העדכניות.


כיום קיים ביקוש רב בישראל ליועצי מס במסגרת עסקים עצמאיים וחברות עסקיות. בוגרי המסלול יכולים, לאחר קבלת הרישיון, לייצג חברות, תאגידים ועמותות בפני רשויות המס וכן להשתלב בגופים פיננסיים שונים בתפקידי ניהול כספים, גזברות וחשבות שכר. קורס ייעוץ מס בבית הספר "דיפלומה" מאושר על ידי מועצת יועצי המס, שהיא הגוף המפקח על ההכשרה המקצועית בתחום, וכן הוא מכין את תלמידיו למבחני ההסמכה שהכרחיים לקבלת הרישיון.

 


תכנית הלימודים


במהלך הקורס, המשתתפים מתוודעים לסוגיות שונות בדיני המיסים בישראל ומכירים את המיסוי שנהוג לגבי הוצאות והכנסות, תאגידים, מקרקעין ומס ערך מוסף, או מע"מ. בהמשך, הם לומדים על הזכויות והחובות של יועצי מס, על אופן ניהול הספרים ועל החובה האתית לטפל כנדרש במקרים של עבירות מס. כמו כן, הם רוכשים גם ידע רב בתחום החשבונאות ועוסקים בחישובים, בדוחות הכספיים ובביקורות שיועצי מס מבצעים במסגרת תפקידם.


מתכונת הלימוד


קורס הכשרת יועצי מס בבית הספר "דיפלומה" כולל כ - 740 שעות לימוד אקדמיות. המסלול מתקיים במתכונת שנוחה לאנשים עובדים. השיעורים משלבים בין למידה עיונית במסגרת הרצאות לבין תרגולים מעשיים והכנות מרוכזות לקראת בחינות ההסמכה.

 


נושאי הלימוד

 

 • מיסוי בינלאומי
 • עבירות מס
 • מלאי ועלות המכר
 • בסיסי דיווח
 • גבייה וניכוי במקור
 • הצהרות הון
 • חישובים מסחריים
 • הליכי שומה
 • ניהול ספרים
 • מוסד להחלטות מיסוי
 • מס ערך מוסף
 • הקצאת מניות לעובדים
 • מיסוי תאגידים
 • חובות אבודים ומסופקים
 • הפסדים ופחת
 • תכנוני מס שחייבים בדיווח
 • מיסוי מקרקעין
 • השלמת חשבונות תוצאתיים
 • קבלנים ומשגור    
 • שותפויות ועסקאות משותפות    
 • ועוד


סגל הוראה


מרכז הקורס הוא רואה חשבון מנוסה, בעל ניסיון בהוראת חשבונאות ובהרצאה בתחום במגון מסגרות, כמו למשל מכינות לרואי חשבון או קורסים להכשרת חשבי שכר.


תנאי קבלה


כדי להתקבל לקורס ייעוץ מס ביחידת לימודי החוץ "דיפלומה", שמועמדים צריכים להיות תושבי ישראל, שברשותם תעודת בגרות מלאה, בעדיפות לבעלי תואר ראשון לפחות במקצועות החשבונאות, ותעודת הנהלת חשבונות סוג 2. כחלק מתנאי הקבלה וההתאמה למסלול זה, נערכות לעיתים גם בחינות כניסה ומיון.

 


תעודה


משתתפים שמסיימים בהצלחה את הקורס ועומדים בכל הדרישות זכאים לקבל תעודת גמר, שניתנת על ידי "דיפלומה", יחידת לימודי התעודה וההסמכה של האוניברסיטה הפתוחה. בוגרים שעוברים את מבחני ההסמכה של מועצת יועצי המס ומשלימים תקופת התמחות בהיקף של כשנה אחת זכאים לקבל תעודת מקצוע "יועץ מס מורשה", מטעם הלשכה. יש לציין כי הבחינות נערכות באופן חיצוני לקורס והן מתקיימות פעמיים בשנה.

עוד מסלולי לימוד - דיפלומה - לימודי תעודה

Whatsapp Whatsapp