לימודים בישראל
 
פרסמו אצלנו
 
תואר ראשון
תואר שני
לימודי תעודה
פסיכומטרי
הכנה לבגרות
הנדסאי
מלגות
בחירת לימודים
חיילים משוחררים

מי אנחנו
 
לימודים > לוח מלגות > קול קורא למלגות על שם יובל נאמן לסטודנטים לתואר שלישי

קול קורא למלגות על שם יובל נאמן לסטודנטים לתואר שלישי

10/02/2009 20:42:30
קול קורא למלגות על שם יובל נאמן לשנת 2009 הפועל בשיתוף משרד המדע, התרבות והספורט מעניק מלגות סיוע לסטודנטים על פי קריטריונים מוגדרים.

להלן דרישות הסף להגשת בקשה למלגה:

1. סטודנטים מן המניין, הלומדים בתוכנית לקראת תואר שלישי, במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל רשאים להגיש בקשה לסיוע. הסטודנטים נדרשים להציג תוכנית מחקר מאושרת לדוקטורט, תוכנית שאושרה על ידי הגורמים המוסמכים במוסד.

2. תוכנית המחקר שמבצעים הסטודנטים צפויה להתפרס על פני תקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

3. נושאי המחקר עוסקים באחד מהתחומים הבאים:
• חקר התהליכים התורמים לגיבוש מדיניות מדע;
• תוכניות מחקר שמסייעות לגיבוש מדיניות מדע ובה היבטים סטטיסטיים,סוציאליים,
וכלכליים.
• תוכניות מחקר המיישמות מחקרים השוואתיים
• תוכניות מחקר גנריות משפיעי מדיניות;

להלן הפרטים בדבר תהליך הבחירה וההודעות לזוכים:

א. הודעה על הזכאות לקבלת מלגות מתקבלת בסוף השנה.

ב. לאחר הענקת המלגה למילגאי נחתם הסכם בין המשרד ובין מוסד הלימודים. לאחר מכן, רשאי הסטודנט להתחיל בעבודת המחקר. המוסד הוא הגוף שאמון על העברת הכספים לסטודנט בהתאם לכללים הנהוגים במוסד לגבי תלמידי תואר שלישי.

ג. סטודנט שנמצא זכאי לקבלת מלגה, נדרש לבצע פעילות התנדבותית בהיקף של 80 שעות בסך הכל ולמשך כל תקופת ההסכם, כלומר במשך שלוש שנים.

ד. סטודנט שנמצא זכאי למלגה, מתחייב להשקיע את עיקר זמנו למחקר. בהתאם לכך לא יותר לו לעבוד בעבור תמורה כספית למעט עבודתו בשכר אשר לא עולה על שתי שעות הוראה שבועיות בסמסטר, במחלקה בה הוא לומד.

ה. תאריך הפעלת המלגות ייקבע בהסכמה בין הצדדים ובכפוף לזמינות תקציבית.

ו. במידה והסטודנט שנמצא זכאי לקבלת המלגה יסיים את תוכנית לימודיו לתואר שלישי לפני מועד סיום תקופת חוזה ההתקשרות, יהיה רשאי המשרד לקצר את תקופת החוזה ולקזז סכומים ששולמו בגין התקופה.

ז. בתום כל שנה המלגאי יידרש להגיש דו"ח התקדמות שאישורו יהיה תנאי להמשך מתן המלגה בשנים הבאות. הדוח צריך לכלול פרוט לגבי תוכנית המחקר ואישורי מנחים.

להלן הנחיות אדמיניסטרטיביות להגשת הבקשות למלגה:

מועמדות לקבלת מלגת סיוע ניתן להגיש למשרד, באמצעות הרשות המוסמכת של המוסד. את הבקשה יש למסור על גבי הטופס להגשת בקשה. את הטופס ניתן להשיג באתר האינטרנט של המשרד
2. את הבקשות יש להגיש בשישה העתקים במעטפה סגורה לכתובת הממצויינת להלן:

עבור "קול קורא מלגות ע"ש יובל נאמן 2009" אגף תיאום, תכנון ובקרה, משרד המדע, התרבות והספורט, כתובת משרדי הממשלה, הקריה המזרחית, בנין ג' ת.ד. 49100 ירושלים מיקוד 91490.

מועד אחרון להגשת המועמדות לבקשה:

את הבקשה יש להגיש למשרד, באמצעות הרשות המוסמכת של המוסד הלימודי לא יאוחר מיום 15.9.

בקשות שיוגשו באיחור או שלא ימולאו על פי ההנחיות יידחו על הסף.

המלגות מיועדות לשנים אקדמיות תשס"ט-תשע"א.

למידע נוסף ניתן לפנות:
בתחום המינהלי והכספי:
מר אבי ענתי , סמנכ"ל תיאום, תכנון ובקרה טל': 02-5411170/3, [email protected]

בתחום המדעי:
ד"ר מחמוד תאיה - ביוטכנולוגיה
טל':02-5411126/30; [email protected]

ד"ר חסאם מסאלחה –חקלאות וסביבה
טל': 02-5411133/32; [email protected]

ד"ר שלמה שריג –ביורפואה והנדסה ביורפואית
טל': 02-5411128/30; [email protected]

ד"ר אברהם כהן - כימיה ואנרגיה
טל': 02-5411136; [email protected]

ד"ר גדעון אריאלי - מדעי המחשב ומתמטיקה שמושית
טל': 02-5411134 [email protected]
מר צבי מוצן – מדעי החברה היישומיים

טל': 02-5411146 [email protected]
ד"ר צבי קפלן - סוכנות החלל
טל':03-6367200; [email protected]


 

לתשומת ליבך, נכונות המידע המוצג בלוח עלולה להשתנות מעת לעת.

פורטל לימודים בישראל עוזר לך: השוואת לימודים, מתאים לך? תואר ראשון במשפטים? מנהל עסקים לתואר? מדעי החברה והרוח תואר ראשון? רק תבחר!

טופס בקשה למלגה
שם + משפחה דוא"ל טלפון
פרטי בקשה
סטטוס מוצא
מבקש מלגה על רקע
אני מסכים/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.


לדף קודם חזרה למעל 1,000 מלגות שונות, לא תמצא/י אחת בשבילך? מנהל הלוח
הוספת מלגה
חיפוש מלגה
גם בפייסבוק! הצטרפו לדף שלנו בפייסבוק
סמן להדפסה -    מלגות 30 - 1 מתוך 1119 מלגות בלוח
   שם המלגה    
חברים שלנו בפייסבוק? קבלו מלגה ללימודים!
הגישו מועמדות
האקדמית נתניה - מלגות לעולים מצרפת
הגישו מועמדות
האקדמית נתניה - מלגה לסטודנטים בני העדה האתיופית
הגישו מועמדות
האקדמית נתניה - מלגות לסטודנטים וסטודנטיות דתיים
הגישו מועמדות
האקדמית נתניה - מלגת פרחי הייטק לסטודנטים למדעי המחשב
הגישו מועמדות
מלגות לספורטאים המסלול האקדמי המכללה למינהל
הגישו מועמדות
מלגת אגודת הסטודנטים המסלול האקדמי המכללה למינהל
הגישו מועמדות
מלגת סיוע אביב המסלול האקדמי המכללה למינהל
הגישו מועמדות
מלגות מעורבות חברתית במסלול האקדמי המכללה למינהל
הגישו מועמדות
מלגה לסטודנטים שלומדים שני תארים במקביל באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגה לסטודנטים הלומדים פיזיקה באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת לסטודנטים בחוג לספרות באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת שומע חופשי באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגה לתעודת הוראה באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגה לבוגרי האוניברסיטה שממשיכים לתואר שני באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת לימודים למסלול הנדסאי אקדמי באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגה לסטודנטים מצטיינים במכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת מעונות למשרתי מילואים באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת קרן יגאל לעידוד משרתי מילואים באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת קרן סם ואינה שפילמן באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת הקרן על שם ראובן הכט - אוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת חונכות עלמ עזרה מסטודנט לסטודנט באוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגות מסלול ישיר לתואר שני - אוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת מעטפת לסטודנטים מהחברה הערבית - אוניברסיטת אריאל
הגישו מועמדות
מלגת מעורבות חברתית ביקנעם לשנת תשעט לתושבי יקנעם
הגישו מועמדות
מלגת ראש עיריית יקנעם לשנת תשעח
הגישו מועמדות
פורום אירופה
הגישו מועמדות
מתגלים - תוכנית לפיתוח מנהיגות
הגישו מועמדות
מלגה חונכות חברתית
הגישו מועמדות
מלגות לחיילים משוחררים לנרשמים ללימודים במכללת מנטור
הגישו מועמדות
עמוד1 מתוך 38 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  לעמוד הבא  >> >>>
הדפסת מודעות מסומנות


סקר גולשים
מה אתם חושבים על החזרה ללימודים?
סוף סוף! החופש היה ארוך מדי!
אין הבדל, אני גם ככה מבריז רוב השנה
למה זה מגיע לי?!
מה חדש באתר? ימים פתוחים
עכשיו בפורומים מלגות חדשות
מלגות לתלמידי תיכון (לפני 23 שעות, 45 דקות)
מלגות התנדבות ללימודי תעודה (לפני 23 שעות, 56 דקות)
מלגת אורות אלירז (לפני 23 שעות, 59 דקות)
מלגות ללימודי פסיכודרמה באוניברסיטת חיפה (לפני 1 ימים, 6 שעות, 1 דקות)
מלגות לנשים מהמגזר הדתי (לפני 1 ימים, 18 שעות, 57 דקות)
 המבחן לבחירת לימודים בשיטת WSM
במה אתה מתלבט?
איזה מקצוע ללמוד?
באיזה מוסד לימודים ללמוד?


מחשבון תנאי קבלה: תתקבל או לא?!
אני רוצה ללמוד
ממוצע בגרות
ציון פסיכומטרי
תחום לימודים 

* המידע המוצג כאן אינו מחייב. ליתר ביטחון, יש לבדוק את סיכויי הקבלה מול מוסדות הלימוד עצמם.


בתודה ל:

Powerd by traffico LTD