תואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון

שירות אישי - צור קשר
תואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון

תואר שני בלימודי זיקנה אוניברסיטת בן גוריון

 

עם התפתחות הטכנולוגיה שהובילה לשיפורים משמעותיים בתחום הרפואה איכות ותכולת החיים של האדם גדלה בצורה משמעותית. בעקבות כך, גדלה גם אוכלוסיית הקשישים בעולם ובמדינת ישראל. מתוך הנתונים עולה, כי במדינת ישראל תהליך ההזדקנות הינו מהמהירים ביותר בעולם וגדל פי שתיים וחצי מקום המדינה ועד היום. קבוצת אוכלוסייה זו נתקלת בקשיי התמודדות שונים ומצויה בחשיפה לאבדנים ובעיות פיזיות, מנטליות, חברתיות וכלכליות.

 

 

מטרת הלימודים

 

לימודי זיקנה באוניברסיטת בן גוריון שואפים להכשיר כוח אדם מיומן ומקצועי שיקדם את השירותים והמחקר בתחום על מנת לשפר את רווחתם של אוכלוסיית הקשישים במדינת ישראל. ככל שעוברות השנים, נפתחים יותר ויותר מוסדות המעניקים שירות לאוכלוסייה זו ובהתאם גובר גם הביקוש לאנשי מקצוע בתחום.

 

בראש ובראשונה, המחלקה שואפת לשמש קורת גג למחקר שירות והוראה תוך שיתוף פעולה עם גורמים הפועלים בקהילה למען רווח הקשיש. תוכנית הלימודים מעניקה כלים ושיטות למחקר בתחום ומיומנויות לניהול שירותי הזקנה במוסדות ובקהילות. תוכנית כוללת עבודת שדה במתן שירותיים לקהילות הפועלות בנגב, תוך ליווי והנחייה צמודה של אנשי מקצוע מנוסים בשדה ובאוניברסיטה.

 

בין הנושאים השונים נלמדים קורסים העוסקים בתהליכי ההזדקנות תוך התבוננות בהיבטים פסיכולוגיים, חברתיים וביולוגיים. בסיום הלימודים מוענקת לסטודנט תעודת תואר M.A מוסמך בלימודי זיקנה.

 

מסלולי לימוד

 

תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי זיקנה כוללת 3 מסלולי לימוד בהיקף של 42 נ"ז, להלן מסלולי הלימוד:

 

  • מסלול מחקרי - תוכנית הלימודים במסלול זה כוללת הגשת עבודת גמר מחקרית(תזה).
  • מסלול ניהולי -  בתוכנית הלימודים במסלול זה ניתן לבחור בין הגשת עבודת גמר או בקורסים להשלמת מכסת נ"ז
  • מסלול ניהול שירותים לזקנים - בתוכנית הלימודים במסלול זה ניתן לבחור בין הגשת עבודת גמר או בקורסים להשלמת מכסת נ"ז.

 

במסגרת דרישות תוכנית הלימודים במסלולי הלימוד במגמות ניהול הטיפול וניהול שירותים לזקנים נדרשת עבודת שדה בהיקף של 120 שעות.

 

נושאי הלימוד

 

תוכנית הלימודים כוללת מגוון רחב של קורסי חובה לכלל הסטודנטים וקורסים הנקבעים לסטודנט על פי מסלול הלימודים שבחר. להלן רשימה של קורסים לדוגמא:

היבטים חברתיים-תרבותיים של הזקנה
מערכת שירותים קהילתיים לקשישים
פסיכולוגיה של הזקנה
גרונטולוגיה נרטיבית: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה
היבטים משפטיים בטיפול בזקן ובחולה
ניהול משאבי אנוש בשירותים לזקנים
רשתות חברתיות בתקופת הזקנה
מבוא לסוציולוגיה של הבריאות
סוגיות מרכזיות בגרונטולוגיה
תיאוריות ניהול בארגונים המטפלים בזקנים

תנאי קבלה

 

תנאי הקבלה ללימודי תואר שני בלימודי זיקנה הינם:

 

  • בוגרי תואר ראשון בתחומי הרפואה עם ממוצע 80 ומעלה.
  • בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה או סוציולגיה אנתרופולגיה עם ממוצע 80 ומעלה.
  • בוגרי תואר ראשון מבית הספר לניהול בממוצע ציונים מעל 80 בתואר הראשון.
  • בוגרי תואר ראשון מכל מטעם מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בממוצע ציונים מעל 80 בתואר.

 

סטודנטים אשר חסרים בידע מקדים יידרשו בלימודי השלמה לפי החלטת וועדת הקבלה של המחלקה.

 

משך הלימודים

 

את תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי זיקנה יש לסיים תוך שלוש שנים אקדמיות.

 

אפשרויות תעסוקה

 

בוגרי התואר השני במדעי הזיקנה יכולים להמשיך ללימודים מתקדמים בנוסף, בוגרי התואר יוכלו למצוא את מקומם במגוון רחב של מקומות עבודה בנהיול בתי אבות, מרכזי יום לקשישים, בלשכות הרווחה השונות, בעמותות חברתיות הפועלות לרווח הקשיש, בעיריות, בקופות החולים ובבתי חולים.

 

עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת בן-גוריון
Whatsapp Whatsapp