תואר שני בביקורת פנימית וציבורית באוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
תואר שני בביקורת פנימית וציבורית באוניברסיטת חיפה

תואר שני בביקורת פנים באוניברסיטת חיפה

 

מלגו ומלבר

 

חוק הביקורת הפנימית קיים בישראל מאז שנת 1992. לפיו, בכל ארגון הזוכה לתמיכה תקציבית כשלהי של המדינה, תפעל יחידה שתפקידה לבחון ולהעריך באופן בלתי תלוי את כשירותה של הפעילות בארגון. עובדים הממונים על הביקורת הפנימית מחויבים לפעול למען שיפור איכות הניהול, ולסייע ליצירת ניצול מיטבי של המשאבים הכספיים והאנושיים. אוניברסיטת חיפה מציעה תכנית לתואר שני בחוג למדעי המדינה המכשירה את המשתתפים בה לכהן בתפקיד מאתגר זה.

 

תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים נועדה להכשיר את הסטודנטים בהיבטים השונים של עבודת הביקורת, תוך רכישת ידע תיאורטי חשוב בתחומים משיקים ובהם חשבונאות, מערכות מידע ומשפט. הסטודנטים יכירו גישות ואסכולות בתחום המנהל הציבורי וייחשפו לתיאוריות ארגוניות מרכזיות ולסוגיות מעשיות בביקורת.

 

 

מתכונת הלימוד

 

התכנית לתואר שני במסלול זה מתפרשת על פני שנתיים ומתקיימת במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע. היא תכנית עיונית, שאינה כוללת עבודת גמר (תזה), אלא מחייבת את הסטודנטים להגיש פרויקט גמר. זוהי תכנית מובנית וכל השיעורים הנלמדים בה סגורים לסטודנטים בפני תלמידים חיצוניים. היא בנויה קורסי חובה פרונטאליים, סדנת מחקר ושיעור פרקטיקום מתקדם בו כל אחד מהמשתתפים יציג בפני הכיתה. בסמסטר האחרון ללימודים, כל אחד מהסטודנטים מתנסה בביקורת בתנאי אמת תחת הנחייה.

 

נושאי הלימוד

 

  • ביקורת מערכות ממוחשבות
  • ביקורת במערכות חשבונאיות 
  • סוגיות בביקורת במגזר הציבורי
  • הסביבה הארגונית במגזר העסקי 
  • היבטים משפטיים בעבודתו של המבקר  
  • ביקורת המדינה
  • ביקורת בשלטון המקומי
  • מערכות מידע מתקדמות
  • ועוד
  

 

 סגל הוראה

 

ראש התכנית לתואר שני במדעי המדינה בהתמחות בביקורת פנימית וציבורית הוא דוקטור בעל דוקטורט מאוניברסיטת לונדון העוסק בביקורת המדינה בישראל ובעולם, ביחסי הגומלין המתהווים בין מבקר המדינה לבין המבקר הפנימי ובסוגיות הקשורות בסביבה האירגונית שבה מתבצעת הביקורת. לצדו מלמדים: דוקטור לפילוסופיה העוסק במחקריו בטוהר המידות במסגרת מערכת הביטחון, בשלטון המקומי ובקשר שבין מוסד מבקר המדינה לבין הביטחון הלאומי; עורך דין המכהן כחבר בוועדת הביקורת החיצונית של בנק הפועלים ושימש בעברו כחבר דירקטוריון בחברות מרכזיות רבות במשק הישראלי; שופטת בכירה בבית משפט השלום של תל אביב; ועוד.

 

תנאי קבלה

 

ההרשמה לתואר שני בביקורת פנימית פתוחה בפני מועמדים בוגרי תארים ראשונים במדעי המדינה, או במקצועות נוספים קרובים, שהציון הסופי שלהם הינו לכל הפחות 76 בכל אחד מתחומי הלימוד. עליהם להעביר קורות חיים, לעמוד בריאיון אישי ולעבור וועדת קבלה. בעת מיון המועמדים תינתן עדיפות לנרשמים שיש להם ניסיון מעשי בניהול ובביקורת מקצועית. מועמדים שיתקבלו לתכנית מבלי שלמדו בעבר בחוג למדעי המדינה יידרשו לעמוד בשלושה קורסי השלמה עוד בטרם תחילת הלימודים: מבוא למנהל ציבורי, מערכת פוליטית ישראלית ומבוא לממשל ופוליטיקה.

 

תעודה

 

בוגרי התכנית יהיו זכאים לתואר שני של המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בבית הספר למדעי המדינה של אוניברסיטת חיפה.

למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת חיפה
עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת חיפה
Whatsapp Whatsapp