תואר שני באקטואריה באוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
תואר שני באקטואריה באוניברסיטת חיפה

תואר שני עם התמחות באקטואריה באוניברסיטת חיפה

 

בביטוח אין בטוח

 

אקטואריה היא מדע הדן בפתרון בעיות ייחודיות לענף הביטוח. הוא משתמש בכלים הסתברותיים, כלכליים וסטטיסטיים כדי להעריך סיכונים שלוקחים על עצמם גופים כמו חברות השקעות ובנקים, בבואם להציע תכניות של קרנות פנסיה וביטוחי חיים. באמצעות מודלים אקטואריים, מחשבים אנשי מקצוע בענף אילו פרמיות יש לקחת בתנאי אי וודאות שונים וכיצד לחשב לוחות תגמולים ותשלומים.

 

האקטואריה הוכרה כתחום מתמטי עצמאי כבר במהלך המאה ה - 17, אך לאורך שנים רבות לא חלו בה התפתחויות משמעותיות. תמונה זו השתנתה מאוד בשלושת העשורים האחרונים, עם המעבר לשימוש במודלים ממוחשבים לבניית תחזיות מורכבות. בחוג לסטטיסטיקה של אוניברסיטת חיפה מציעים מסלול לימודים ייחודי לתואר שני, המאפשר לבוגרים להשתלב כמתמחים באגודת האקטוארים של ישראל.

 

תכנית הלימודים

 

מטרתם של הלימודים לתואר שני בסטטיסטיקה עם התמחות באקטואריה היא להכשיר את המשתתפים לעסוק בחיזוי וניתוח של מצבים כלכליים ובחישובים של תעריפי ביטוח. הלימודים משלבים בין הנחת תשתית תיאורטית רחבה בסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות ויישומי מחשב רלוונטיים, לבין דגש רב על הפן המעשי של המקצוע, כולל חישוב של שיעורי תמותה וסיכוני חיים, כלכלה פיננסית ומתמטיקה של מימון.

 

מתכונת הלימוד

 

הלימודים לתואר שני באקטואריה מתפרשים על פני שנתיים או שלוש ומרוכזים ביומיים בשבוע. הם מתקיימים הן במסלול מחקרי הכולל הגשה של עבודת תזה, והן בנתיב ללא תזה, במסגרתו נדרשים המשתתפים לכתוב עבודה מסכמת. תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ושיעורי בחירה של החוג לסטטיסטיקה, וכן קורסים ייעודיים על פי דרישותיה של אגודת האקטוארים.

 

נושאי הלימוד

 

 • למידה סטטיסטית
 • מודלים סטוכסטיים
 • תיאוריות סיכוני חיים
 • תכנות מתקדם ב - R
 • ניתוח משולש תביעות
 • שיטות מעשיות בדירוג פרמיות
 • שימוש יישומי מחשב בהערכת סיכוני חיים    
 • תכנון ניסויים
 • ניתוח שרידות
 • סדרות עיתיות
 • עקרונות פרמיה
 • מודלים לינאריים   
 • ניתוח נתוני אורך
 • ועוד

 

סגל הוראה

 

במסגרת הלימודים לתואר שני בחוג לסטטיסטיקה של אוניברסיטת חיפה תפגשו מרצים בעלי תחומי התמחות כמו ביו-סטטיסטיקה, סטטיסטיקה עיונית ושימושית, חקר ביצועים ואופטימיזציה, כריית נתונים ולמידה מממוחשבת. את המגמה מוביל ראש המכון לאקטואריה של האוניברסיטה, המתמקד במחקריו בשכלול מודלים לחיזוי תוחלת חיים באמצעות בסיסי נתונים רב לאומיים.

 

תנאי קבלה

 

מועמדים מתאימים ללימודים לתואר שני באקטואריה הינם בעלי תואר ראשון לפחות בחוגים לסטטיסטיקה, מתמטיקה, או תחומים משיקים שהשיגו ציון ממוצע של 80 או יותר. בעת מיון המועמדים למסלול יובאו בחשבון גם ניסיון מעשי רלוונטי והישגים מקצועיים.

 

תעודה

 

בוגרי המסלול יהיו זכאים לתואר מוסמך בסטטיסטיקה במגמת אקטואריה ולתעודת גמר מקצועית המוכרת על ידי אגודת האקטוארים בישראל. בנוסף הם מתקבלים כמתמחים באגודה לאחר מעבר בחינות חיצוניות, המתבצעות בשיתוף פעולה עם ה - Institute and Faculty of Actuaries.

למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת חיפה
עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת חיפה
Whatsapp Whatsapp