LL.B במשפטים בשילוב M.A בלימודי אסיה באוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
LL.B במשפטים בשילוב M.A בלימודי אסיה באוניברסיטת חיפה

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בלימודי אסיה באוניברסיטת חיפה

 

קצת על תוכניות משותפות לתארים ראשון ושני...

 

עם חלוף השנים, גדלה ההכרה כי הסטודנטים אשר לומדים משפטים לתואר ראשון צריכים גם הכשרה נוספת מלבד ההכשרה המשפטית. בעולם המשפט של היום, מבינים כי על מנת להצליח בתחום המשפטים כעורך דין מוביל מן השורה, על הסטודנטים לרכוש גם השכלה מעבר למשפט, חוקים ופסקי דין.

 

אוניברסיטת חיפה מציעה לסטודנטים של הפקולטה למשפטים מספר תוכניות משותפות, תוכניות אלו הינן תואר ראשון במשפטים ותואר שני בתחום נוסף. הלימודים דוגלים ברעיון כי אפשר, במסגרת הלימודים לתואר הראשון, לבחור גם קורסים מחוגים אחרים, כמו למשל החוג ללימודי אסיה.

 

קורסים אלו יהיו קורסי ההשלמה לקבלת תואר שני ולאחר שהסטודנטים יסיימו ללמוד אותם, הם יוכלו להמשיך לקחת קורסים הנדרשים לסיום התואר השני, במקביל ללימודי תואר ראשון בפקולטה למשפטים (בשנה השלישית והרביעית).

 

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בלימודי אסיה

 

בעשורים האחרונים, יבשת אסיה נהנית מעלייה פוליטית, חברתית וכלכלית וזוכה לכוח רב והשפעה. בנוסף לכך, אוכלוסיית אסיה נחשבת כיום לחלק מכובד מאוכלוסיית העולם כולו ואף שלוש ממדינותיה (יפן, סין והודו) נחשבות למעצמות כלכליות של ממש. יחד עם זאת, בשל המרחק הגיאוגרפי והבדלי התרבות, לתושבי ישראל אין היכרות מעמיקה עם מדינות אלו, עם ההיסטוריה שלהן, התרבות, הפוליטיקה, מערכת המשפט והחברה.

 

בייחוד בגלל העסקים הכלכליים ההולכים וגוברים עם יבשת אסיה, האיחוד בין שני מקצועות אלו, לימודי משפטים יחד עם לימודי אסיה, נחשב לחיוני ביותר.

 

תוכנית הלימודים

 

הסטודנטים בתוכנית המשותפת לתואר ראשון משפטים ותואר שני בלימודי אסיה מתחילים את לימודיהם בפקולטה למשפטים, בשנת הלימודים השנייה הם מתחילים לצבור נקודות גם בקורסים בחוג ללימודי אסיה. במידה וסיימו בציון ממוצע של 80 ומעלה , הם יכולים להמשיך ללמוד את הקורסים הנדרשים להשלמת התואר השני, בשנת הלימודים השלישית והרביעית ללימודי התואר הראשון במשפטים.

 

משך הלימודים

 

תוכנית הלימודים המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בלימודי אסיה של אוניברסיטת חיפה נמשכת ארבע שנים.

 

 

קהל היעד

 

תוכנית לימודים זו פונה לתלמידי תואר ראשון בפקולטה למשפטים המעוניינים לרכוש השכלה בלימודי אסיה וטרם סיימו את חובותיהם לתואר הראשון.

 

תנאי קבלה

 

לאחר סיום קורסי השלמה בציון של לפחות 80, תלמידים שמתקבלים לתכנית המשותפת יכולים ללמוד קורסים הנדרשים להשלמה של תואר שני בפילוסופיה וזאת במקביל ללימודי משפטים בשנים ג' ו - ד'. תלמידים מתקבלים לתכנית זו במתכונת קבלה על תנאי. עליהם להשלים לפחות 70 נקודות זכות בתואר הראשון במשפטים, בממוצע של 80 ומעלה.

 

סיום הלימודים

 

בתום הלימודים, הבוגרים אשר עמדו בהצלחה בדרישות הפקולטה למשפטים והחוג ללימודי אסיה, יהיו זכאים לקבלת תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר שני בלימודי אסיה M.A. חשוב לציין כי הבוגרים יקבלו את התואר אך ורק אם קיבלו את התואר הראשון במשפטים.

למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת חיפה
עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת חיפה
Whatsapp Whatsapp