LL.B במשפטים וM.A בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה

LL.B במשפטים וM.A בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה

 

מסלול זה אינו פעיל, למסלולים נוספים של אוניברסיטת חיפה לחצו כאן

 

קצת על תוכניות משותפות לתארים ראשון ושני...

 

ככל שהשנים חולפות, כך גדלה ההכרה כי לסטודנטים הלומדים משפטים נחוצה גם הכשרה משפטית בלתי-פורמאלית. בעולם המשפט מבינים כיום כי בכדי שבוגרי החוג למשפטים יהיו משפטנים טובים בפועל, עליהם ללמוד תחומים נלווים לעולם המשפט ולא רק חוקים ופסקי דין.

 

תוכניות הלימודים המשותפות לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בתחום דעת נוסף, מבוססת על הרעיון כי תלמידי הפקולטה למשפטים יכולים, במסגרת הלימודים לתואר הראשון, לבחור גם קורסים המכונים "שיעורי בחירה לא-משפטיים" בחוגים אחרים, ביניהם: לימודי פילוסופיה.

 

במהלך הלימודים לקורסים אלו, ילמדו הסטודנטים את קורסי ההשלמה ללימודי תואר שני ולאחר שיסיימו לימודים אלו, במקביל ללימודים בשנה השלישית והרביעית בפקולטה למשפטים, יוכלו להמשיך לקחת את הקורסים הנדרשים לסיום התואר השני בחוג שבחרו.

 

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה

 

הפילוסופיה של המשפט מהווה בסיס חשוב לכל אחד מענפי המשפט, עובדה זו גרמה לכך שאוניברסיטאות רבות בעולם שמות דגש על הכשרה משפטית- פילוסופית. מטרת תוכנית זו היא להעניק לסטודנטים מצטיינים את האפשרות ללמוד במסלול לימודים מואץ לתואר שני בפילוסופיה. הבחירה בלימודי הפילוסופיה נועדה להקנות למשפטנים לעתיד יכולת לפרש טקסטים פילוסופיים ולבצע שיקולי דעת פילוסופיים בתחום המשפט.

 

תוכנית הלימודים

 

הסטודנטים בתוכנית המשותפת ללימודי תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה מתחילים את לימודיהם בפקולטה למשפטים, לאחר מכן נדרשים ללמוד קורסי השלמה הכוללים 22 שש"ס: לוגיקה, פילוסופיה יוונית, פילוסופיה חדשה, אתיקה, תורת ההכרה, וסדנת כתיבה.

 

קורסי השלמה אלו הינם קורסים מטעם החוג לפילוסופיה, אותם נדרשים כל המועמדים ללימודי תואר שני בפילוסופיה להשלים, במידה והתואר הראשון שלהם אינו בפילוסופיה. את קורסי ההשלמה לומדים הסטודנטים בשנת הלימודים השנייה ולאחר סיומם בציון ממוצע של 80 ומעלה, יכולים להמשיך ללמוד את הקורסים הנדרשים להשלמת התואר השני בפילוסופיה (בשנת הלימודים השלישית והרביעית ללימודיהם לתואר הראשון במשפטים).

 

משך הלימודים לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה

 

תוכנית הלימודים המשותפת לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה , נפרשת על פני 4 שנות לימוד אקדמיות.

 

 

תנאי קבלה

 

הסטודנטים מתקבלים לתוכנית המשותפת כסטודנטים "על תנאי", הם נדרשים לסיים 70 נקודות זכות בלימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים, בממוצע של 80 ומעלה כדי להמשיך לתואר השני בפילוסופיה. כמו כן, על מנת ללמוד בסמסטר הרביעי קורסים לתואר השני בפילוסופיה, הינם נדרשים להציג אישור זכאות לתואר ראשון מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, בציון סופי ומשוקלל של 80 ומעלה.

 

סיום הלימודים

 

בתום הלימודים, הבוגרים אשר עמדו בהצלחה בדרישות שני החוגים יקבלו תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר שני בפילוסופיה M.A. נדגיש כי קבלת התואר השני בפילוסופיה מותנית בקבלת התואר הראשון במשפטים.

 

למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת חיפה
עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת חיפה
Whatsapp Whatsapp