קורס דירקטורים במכללה האקדמית ספיר - לימודי חוץ

שירות אישי - צור קשר
קורס דירקטורים במכללה האקדמית ספיר - לימודי חוץ

קורס הכשרת דירקטורים במכללה האקדמית ספיר - לימודי חוץ והמשך


על פי חוק במדינת ישראל, הדירקטוריון הוא הגוף המתווה את מדיניותם של תאגידים ציבוריים ומוניציפאליים. הוא אחראי לפקח על ביצועיו של המנכ"ל, לעקוב אחר התנהלותו של הארגון ובמקרה הצורך, גם להתערב בקביעת האסטרטגיה העסקית. כל החלטה שמקבלים חברי הדירקטוריון חייבת להיות מושתתת על ידע מקצועי ושיקול דעת, תוך הימנעות ניגוד אינטרסים והקפדה יתרה על טוהר המידות.

 

במכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ והמשך מתקיים קורס ניהול להכשרת דירקטורים המקנה ידע תיאורטי רחב בדרישות הרגולטוריות ומעניק כלים יישומיים לאחיזה בתפקידים בכירים בעמותות, באגודות ובחברות ציבוריות.

 


תכנית הלימודים

 

הקורס להכשרת דירקטורים במרכז ללימודי חוץ והמשך במכללה האקדמית ספיר חושף את המשתתפים לידע נרחב בתחומים הרלבנטיים לקבלת החלטות בחברות ובתאגידים, בהם ניהול, חשבונאות, כלכלה ומשפט. הם מכירים לעומק את חוק החברות, לומדים לנתח דוחות כספיים ומתוודעים ליחסי הכוחות המתקיימים בין חברי "המשולש" - ההנהלה, הדירקטוריון ובעלי המניות.

 

בהמשך, הם מעמיקים בהיבטים קנייניים בעמותות, מתוודעים לסוגיות ניהוליות בסביבה המוניציפאלית, לומדים על דרכי ניהול ישיבות ומקבלים כלים לפיקוח על תהליכים אסטרטגיים בארגון. לאחר מכן, הם מכירים את מבנה שוק ההון הישראלי, ורוכשים ארגז כלים מעשיים לעבודת הדירקטור היומיומית. הקורס מורכב משלוש חטיבות לימוד – משפטי, ניהולי-התנהגותי ופיננסי אסטרטגי. שלוש החטיבות יחד חולשות על כלל המיומנויות שלהן נדרש הדירקטור.

 

הקורס מתקיים תחת הפיקוח של המחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית של המכללה האקדמית ספיר והוא מוכר לצבירה של 3 נקודות זכות במחלקה.

 

מתכונת הלימוד

 

היקף הקורס הוא כ - 68 שעות אקדמיות אשר נפרשות על 16 מפגשים. השיעורים מתקיימים פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים והערב.

 

נושאי לימוד

 

  • מנגנונים לניהול משברים
  • אחריות ואכיפה תאגידית
  • אחריות הדירקטוריון כלפי עובדים
  • הערכות הדירקטוריון למצבי חירום
  • כלים פיננסים לצורכי קבלת החלטות  

 

על מוסד הלימודים

 

המרכז ללימודי חוץ והמשך של המכללה האקדמית ספיר הוקם כדי לאפשר לימודים מקצועיים לכל מי שמעוניין ברכישת השכלה ובפיתוח הקריירה. תכניות הלימוד של המרכז בנויות הן מידע תיאורטי והן מעבודה מעשית אשר השילוב של השניים מכשיר את התלמידים לעבודה בפועל. בחטיבה לניהול ולעסקים ניתן ללמוד במגוון מסלולי לימוד ובהם קורס הסברה ודוברות, קורס ניהול עסקי ויזמות, קורס ניהול ופיתוח קהילתי וקורס יזמות ותיווך נדל"ן.

 

 

תנאי קבלה

 

המעוניינים ללמוד בקורס הכשרת דירקטורים צריכים להיות מנהלים, דירקטורים מכהנים, מזכירי וועדות ובעלי תפקידים שונים אשר מעוניינים לכהן כדירקטורים או שמעורבים בפעילות דירקטוריון. כמו כן, יכולים להתקבל סטודנטים שנה ג' הלומדים לתואר ראשון במנהל ובמדיניות ציבוריות שממוצע הציונים שלהם 80 ומעלה וסטודנטים לתואר שני במנהל ובמדיניות ציבורית. מעומדים שאינם עומדים בקריטריונים אלה יכולים להתקבל על סמך ריאיון אישי.

 

תעודה

 

למשתתפים העומדים בכל הדרישות תוענק תעודה בוגרי קורס דירקטורים מטעם המרכז ללימודי חוץ של המכללה האקדמית ספיר.

 

עוד מסלולי לימוד - המכללה האקדמית ספיר
Whatsapp Whatsapp