הכשרת דירקטורים ביחידה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון

הכשרת דירקטורים במגזר העסקי והציבורי ביחידה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית אשקלון

 

חברים במועצה העליונה

 

דירקטורים ונושאי משרות בדרג הבכיר, נדרשים כיום יותר מאי פעם להפגין ידע והבנה בפיננסים, בניהול ובמשפט. מצפים מהם ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת, תוך התבססות על הבנה תיאורטית של מודלים אסטרטגיים מחד, ועל הכרות אישית עם השטח מאידך. עליהם להיות בקיאים בדרישות הרגולציה, להבין מושגים כלכליים ועסקיים, ולהכיר את כלליו של הממשל התאגידי. במקביל, הם מחויבים לפעול מתוך קיום חובות הזהירות והאמון החלות אליהם, ולהימנע מהליכים של אכיפה מנהלית.

 

קורסים להכשרת דירקטורים נועדו לספק למשתתפים את הידע והמיומנות הניהוליות הדרושים כדי להוביל מערכות ארגוניות, תוך העמקה בסוגיות המאפיינות את המציאות הכלכלית העכשווית. ביחידה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית אשקלון מתקיים קורס ניהול, המכשיר את בוגריו לשמש לכהן כנושאי משרות בתאגידים ציבוריים ומוניציפליים.

 

תכנית הלימודים

 

במהלך קורס הכשרת דירקטורים, מכירים המשתתפים סוגים שונים של תאגידים ומבינים לעומק את אופן פעולתם. הם נוגעים בסוגיות של אחריות תאגידית ועוסקים בהרחבה בחוק החברות ובעקרונות הממשל התאגידי. בהמשך, הם נחשפים להיבטים פיננסיים של עבודת הדירקטור, ורוכשים מיומנויות בתקשורת פנים ארגונית ובקבלת החלטות.


מתכונת הלימוד

 

הקורס להכשרת דירקטורים במכללה האקדמית אשקלון מתפרש על פני 60 שעות לימוד אקדמיות. הוא כולל הרצאות פרונטליות, ניתוחי Case Study ודיונים כיתתיים באירועים אקטואליים, המשפיעים על השוק המקומי והעולמי. במקביל למפגשים הכיתתיים, נדרשים המשתתפים להגיש דו"חות מסכמים ומטלות נוספות.

 

נושאי הלימוד

 

 • דרכי גיוס הון ומכשירים פיננסיים
 • אחריות דירקטורים, ביטוח ושיפוי
 • חלוקת רווח - היבטים חשבונאיים
 • תפקידיו של יושב ראש הדירקטוריון
 • הפן הכלכלי של תהליכי מיזוג ורכישה
 • ניהול סיכונים תפעולי ואסטרטגיה עסקית
 • אחריות פלילית ואזרחית של דירקטורים
 • תקשורת פנים ארגונית ותהליכי קבלת החלטות
 • מבנה שוק ההון הישראלי - תשואות ואפיקי השקעה
 • "משולש הכוחות" - בעלי מניות, דירקטוריון והנהלה  
 • התפטרות ופיטורין
 • ממשל תאגידי ואתיקה
 • הכנת דו"ח רווח והפסד
 • סוגי התאגדויות בישראל
 • תפקידיו של רואה החשבון
 • ניתוח דו"ח תזרים מזומנים
 • מינוי נושאי משרות בחברה
 • עקרונות חוק החברות החדש   
 • משכורות וגמול לנושאי משרה 
 • ועוד


קהל יעד

 

הקורס להכשרת דירקטורים במכללה האקדמית אשקלון מיועד למנכ"לים, ליועצים משפטיים, לנושאי משרות בכירות, לרואי חשבון וחשבים, למזכירים בארגונים ולמבקרים פנימיים, המבקשים לכהן כנושאי משרה או כדירקטורים בתאגידים ובחברות ממשלתיות, ציבוריות או פרטיות. כמו כן מתאימה ההכשרה לראשי רשויות מקומיות, למנהלים ברשויות המקומיות ולנבחרי ציבור המעוניינים להעמיק את ידיעתם הניהולית.

 

תנאי קבלה

 

מועמדים מתאימים לתכנית הם אנשים בעלי תואר ראשון לפחות או ניסיון ניהולי בפועל בן חמש שנים או יותר. מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף, יכולים להגיש מועמדות בכל זאת, ולעבור ראיון קבלה אישי אצל המרכזת המקצועית של המסלול.

 

תעודה

 

סטודנטים העומדים בדרישות התכנית, הכוללות נוכחות ב - 80% מהמפגשים, הגשת תרגילים ועמידה במבחן גמר, יקבלו תעודת גמר מטעמה של היחידה ללימודי חוץ במכללת אשקלון.

עוד מסלולי לימוד - המכללה האקדמית אשקלון

ssssssssss
Whatsapp Whatsapp