תואר ראשון במשפטים וסוציולוגיה - אנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
תואר ראשון במשפטים וסוציולוגיה - אנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה

לימודי משפטים וסוציולוגיה - אנתרופולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה

 

במהלך לימודי המשפטים באוניברסיטת חיפה רוכשים הסטודנטים של חוג זה ידע עיוני ופרקטי, המסייע להשתלבותם במערכת המשפט הישראלית, לתחומיה השונים. יתרה מכך, תוכנית לימודים זו מאפשרת לסטודנטים להרחיב את ידיעותיהם גם בתחום נוסף, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. הסוציולוגיה חוקרת את החברה האנושית, תרבותה והשפעותיה על התנהגות האדם. הלימודים במסלול זה כוללים קורסי החובה, קורסי בחירה וסדנאות.

 

התוכנית משותפת לתואר ראשון במשפטים (LL.B ) ותואר ראשון (B.A ) בסוציולוגיה - אנתרופולוגיה

 

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה רואה את עולם המשפט כתחום דעת המשתלב עם תחומי לימוד רבים ולכן מציעה למועמדים מגוון של תארים משולבים בתוכניות לימוד משותפות. תוכניות אלו מאפשרות לסטודנטים ללמוד לקראת תואר יוקרתי במשפטים אך גם להרחיב את הדעת בחוג אחר בו הם מתעניינים.

 

תואר זה הינו תואר משולב בתוכנית משותפת של הפקולטה למשפטים עם החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מערכת החוק והמשפט המודרנית היא חלק ממערכת חברתית מורכבת מאוד, הכוללת: הכרעה בנוגע לסכסוכים חברתיים, ניהול חברה, פיקוח חברתי ועוד.

 

הלימודים לתואר זה מקנים לסטודנטים היכרות מעמיקה עם המחקר האמפירי והבנה נרחבת לגבי תופעות חברתיות באופן כללי ובחברה הישראלית בפרט.

 

לימודי סוציולוגיה שואפים להקנות לסטודנטים בחוג למשפטים ידע אנתרופולוגי וסוציולוגי בדיונים משפטיים, בדיונים על אתיקה, כללים וחקיקה ובמחקר על החברה והמשפט בה.

 

מבנה הלימודים

 

התוכנית ללימודי תואר ראשון במשפטים וסוציולוגיה כוללת 112 נקודות זכות בתחום המשפט ו- 60 נקודות זכות בחוג לסוציולוגיה של אוניברסיטת חיפה.

 

קורסים עיקריים הנלמדים בפקולטה למשפטים

 

קורסים הנלמדים בשנה הראשונה: משפט ציבורי, תורת המשפט, תולדות הרעיון המדיני, דיני חוזים, מבוא למשפט עברי, שיטות משפט זרות, מקורות המשפט הישראלי, אנגלית משפטית, משפט פלילי, דיון פלילי, יסודות בכלכלה למשפטנים, מדיניות מיסים, חקיקה פיסקאלית, מבוא לניתוח כלכלי של המשפט, מבוא לסוציולוגיה, מיומנויות משפט ומידע.

 

קורסים הנלמדים בשנה השנייה: דיני תאגידים, דיני תאגידים מורחב, דיני נזקים, דיני נזקים מורחב, דיני קניין, דיני קניין מורחב, דיני משפחה, דיני משפחה וירושה מורחב, מבוא לדיני מיסים.

 

קורסים הנלמדים בשנה השלישית: מבוא למשפט בינלאומי פומבי, מבוא למשפט בינלאומי פומבי מורחב, אתיקה מקצועית, דיון אזרחי, דיני עבודה, דיני עבודה מורחב, משפט עברי, משפט מוסלמי.

 

קורסים הנלמדים בשנה האחרונה: דיני ראיות.

 

משך הלימודים

 

לימודי משפטים וסוציולוגיה - אנתרופולוגיה בתוכנית המשותפת אורכים ארבע שנות לימוד.

 

תנאי הקבלה

 

כדי להתקבל ללימודים לתואר משפטים וסוציולוגיה - אנתרופולוגיה, על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה של כל אחד משני החוגים. לפרטי תנאי קבלה מדוייקים אנו ממליצים לפנות אל מרכז המידע של האוניברסיטה.

 

סיום הלימודים

 

עם תום הלימודים, הבוגרים אשר עמדו בכל דרישות הפקולטה למשפטים והחוג לסוציולוגיה - אנתרופולוגיה, יהיו זכאים לתואר כפול מטעם אוניברסיטת חיפה: "בוגר במשפטים LL.B" ו "בוגר בסוציולוגיה B.A". לאחר קבלת התארים יוכלו הבוגרים להשתלב כמשפטנים בכל מסגרת הקשורה לעולם המשפט הישראלי ובעיקר לתחומים המשלבים את עולם המשפט עם הסוציולוגיה והחברה.

למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת חיפה
עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת חיפה
Whatsapp Whatsapp