תואר שני בתקשורת ומדיה חדשים במרכז הבינתחומי הרצליה

שירות אישי - צור קשר
תואר שני בתקשורת ומדיה חדשים במרכז הבינתחומי הרצליה

תואר שני בתקשורת ומדיה חדשים במרכז הבינתחומי הרצליה
 
משני צידי המסך
 
מטרת תואר שני בתקשורת ומדיה חדשים היא הכשרת חוקרים ואנשי מקצוע בעידן של טכנולוגיות חדשות וסביבת מדיה חדשנית ומשתנה. פעילותם של צרכני המדיה וכן של ארגוני התקשורת מצויה בשינויים משמעותיים. חלק מהשינויים המאפיינים את התקשורת בעידן הדיגיטלי כוללים זמינות מתמדת, אינטראקטיביות, התאמה של התכנים באופן אישי לצרכנים והתמזגות מדיה.
 
 
תכנית הלימודים
 
התכנית לתואר שני במדיה חדשים בנויה מלימודי ליבה עיוניים, מקורסים מתודולוגיים, ומקורסי יסוד ובחירה וסמינרים במסלול התמחות נבחר. קיימים שני מסלולים אפשריים להתמחות: המסלול לתקשורת אסטרטגית בעידן הדיגיטלי, והמסלול לתרבות וחברה בעידן הדיגיטלי. בכל מסלול מתקיימים סמינרים לבחירה, שבהם מועלים בכיתה נושאי מחקר אפשריים, מתנהלים דיונים באשר להצעות המחקר של התלמידים ומוצגים רפרטים.
 
בלימודי הליבה העיוניים בוחנים גישות שהשפיעו על תפישת עולם התקשורת ועל המחקר בתחום זה. כמו כן, נידונות סוגיות מרכזיות הנוגעות לדרכי התקשרות חדשות של יחידים וארגונים בעידן המידע הדיגיטלי, ולהשלכותיהן בשדות הכלכלה, התרבות והחברה. הקורסים המתודולוגיים עוסקים בחלקם בלימוד שלבי בנייתה של עבודת חקר במדעי החברה ובתקשורת, ובחלקם מתמקדים בשיטות ספציפיות המתאימות למחקר כמותי של סביבת האינטרנט. בחלק נוסף פרקי המתודולוגיה עוסקים בשיטות שונות של מחקר איכותני.
 
 
מסלולי התמחות
 

 

 • מסלול תרבות וחברה בעידן הדיגיטלי – בו נבחנים נרטיבים אידיאולוגיים ופוליטיים בטקסטים תקשורתיים, נחקרים תהליכי היווצרות של משמעות, מגמות שינוי בחברה, אופני שליטה בקבוצות מוחלשות ועוד.
 
סגל הוראה
 
במחלקה לתואר שני במדיה חדשים במרכז הבינתחומי הרצליה פועלת נבחרת חזקה של חוקרים העוסקים בהיבטים השונים של יחסי ההשפעה והגומלין בין תקשורת לפוליטיקה, לצד מיעוט חשוב של חוקרים העוסקים בתפקידה של התקשורת בעולם העסקים והצרכנות. בתוך הסגל תוכלו למצוא מרצים שלימדו גם באוניברסיטאות ובמכללות אחרות בישראל, כאוניברסיטה העברית בירושלים, כאוניברסיטת חיפה וכמכללת עמק יזרעאל.
 
 
מתכונת הלימוד
 
הלימודים נמשכים כשנה קלנדרית אחת וכוללים שלושה סמסטרים עוקבים. מפגשים מתקיימים בסופי שבוע (חמישי בצהריים ושישי בוקר). במהלך התכנית הסטודנטים עורכים ניסויים, מנתחים טקסטים ומבצעים סקרים. כמו כן, הם זוכים להקשיב לדבריהם של מרצים אורחים, אנשי מקצוע בכירים בתקשורת ובפוליטיקה. כמו כן, הם משתתפים הסטודנטים בסמינר מחקרי, המתעדכן מידי שנה, במסגרתו הם כותבים את עבודת הגמר לתואר השני.
 
תנאי קבלה
 
לתכנית לתואר שני במדיה חדשים במרכז הבינתחומי ניתן להתקבל על סמך ממוצע 80 או יותר בתואר הראשון. מקרים חריגים נידונים על ידי וועדת קבלה.
 
נושאי לימוד
 
 • עמידה מול מצלמה וקהל
 • קהלי המדיה
 • אתיקה ותרבות במדיה החדשים
 • תקשורת אסטרטגית
 • שיווק פוליטי ברשתות חברתיות
 • תקשורת אדם ומחשב
 • דיפלומטיה ציבורית בעידן הדיגיטלי
 • מיתוג והסברה בסייבר
 • שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות
 • פסיכולוגיה של מנהיגות
 • אסטרטגיה תקשורתית ומיתוג מדינות
 • מגמות בחקר התקשורת    
 • ספורט ותרבות פופולרית באלף השלישי    
 • ועוד
 

 

למידע נוסף לחצו: המרכז הבינתחומי הרצליה
עוד מסלולי לימוד - המרכז הבינתחומי הרצליה
Whatsapp Whatsapp