תואר שני בהערכה ותכנון לימודים בסמינר הקיבוצים

שירות אישי - צור קשר

מכללת סמינר הקיבוצים

תואר שני בהערכה בחינוך בסמינר הקיבוצים

 

מעמידים מבחנים למבחן

 

תחום ההערכה במערכת החינוך התבסס בעבר על ראייה צרה המדגישה מדידת תוצרים, הספקים ותפוקות. בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת תפיסה מורכבת בהרבה של מושג ההערכה וזו כוללת כיום גם היבטים תהליכיים, תוך לקיחה בחשבון של ההקשר החברתי הפוליטי הרחב בו מתבצעת ההוראה. במקביל עולה ההבנה כי יש להתאים את אופן ההערכה לצרכיהן של אוכלוסיות יעד שונות כגון במסגרות של חינוך מחוננים ומצטיינים או עבור בעלי לקויות למידה. בהמשך לכך, משפיעים תהליכי הערכה השפעה מכרעת על תוכן הלימוד, על עיצוב תרבות הלמידה, על דימויים המקצועי של עובדי הוראה ועל המוטיבציה של התלמידים.

 

במכללת סמינר הקיבוצים תוכלו למצוא מסלול הכשרה לתואר שני בהערכה ותכנון לימודים המותאם למורים, למנהלים ולבעלי תפקידים נוספים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב ביחידות הממונות על עיצוב הערכה חינוכית במוסדות אקדמיים שונים וכן וברשויות מוניציפאליות.

 

תכנית הלימודים

 

מסלול זה לתואר שני בחינוך מטרתו להכשיר עובדי הוראה במערכת החינוך הפורמלית ומחוצה לה, לקדם את איכות הלמידה בישראל באמצעות תכנון ויישום של תהליכי מדידה במסגרות שונות. קורסי התכנית נועדו לבסס בקרב המשתתפים תשתית מתודולוגית ורעיונית רחבה בתחום ההערכה, במקביל ללימודים אודות שיטות להערכה בארגונים, בגנים ובכיתות. התכנים השונים נלמדים תוך הדגשה של ארבעה היבטים: הקשר, תהליך, תשומות ותוצרים.

 

מתכונת הלימוד

 

התכנית לתואר שני בהערכה בחינוך כוללת קורסי חובה ובחירה וכן סדנת פרקטיקום, המלווה בהתנסות מעשית בשטח. על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות בקורסי סמינר, אחת בנושא הערכה בארגונים והשנייה לבחירה אישית, וכן עבודת גמר שתוגש בסיום הלימודים. הרשות הארצית למדידה ולהערכה בתחום החינוך מכירה במסלול הלימודים כמכשיר לתפקיד של רכז הערכה בית ספרי, מעמד המקנה לבוגרים גמול תפקיד בגובה של שישה אחוזים מהשכר המשולב.

 

נושאי הלימוד

 

 • יעדים חינוכיים במאה ה - 21
 • מחוננים ומצטיינים
 • מבחני כניסה, הישג והשמה
 • כלים פסיכומטריים
 • משתנים אישים ומוטיבציוניים
 • מבנים דיאגנוסטיים
 • התמודדות עם כשלים מערכתיים
 • בעלי לקויות למידה
 • טכנולוגיות מידע ומערכות ניהול ידע
 • הערכה בחינוך המיוחד
 • שימוש בתצפיות, בשאלונים ובסקרים
 • הובלת מיזמים חינוכיים
 • מיעוטים אתניים הבדלים בין תרבותיים
 • מסוגלות עצמית והצלחה
 • מבדקים נוירו-פסיכולוגיים והתנהגותיים 
 • הערכת פרויקטים חזותיים
 • המהפכה הקופרניקאית בביקורת החינוך
 • רפורמות במערכת החינוך     
 • כלים להערכה בסביבות עתידות טכנולוגיה     
 • ועוד

 

סגל

 

על צוות המרצים שתפגשו במהלך הלימודים בסמינר הקיבוצים נמנים: פרופסור האוחז בדוקטורט בפילוסופיה של החינוך מאוניברסיטת קולומביה, מייסד העמותה לקידום החינוך הממלכתי ההומניסטי ואחראי על תחום החינוך במרכז הארצי לאתיקה; פרופסור העוסקת בסוגיות של הערכה בחינוך הסביבתי ובמחקרי אפקטיביות בית ספרית ברשות למחקר ולהערכה; פרופסור בוגרת הארוורד המתמחה בהערכת סביבות למידה מתוקשבות, שיתופיות ועתירות ידע; ועוד רבים.

 

קראו גם על תואר שני בטכנולוגיות בחינוך

 

תנאי קבלה

 

על המועמדים לתכנית להיות בעלי תואר ראשון בציון ממוצע של 80 ומעלה אשר ברשותם גם תעודת הוראה. נדרש מהם להציג וותק של שלוש שנים לפחות בעבודה במסגרת חינוכית וכן להפגין בקיאות בסיסית בתכנת אקסל ושליטה באנגלית ברמת "פטור". הנרשמים יזומנו לראיון קבלה. ככלל, ישנה דרישה גם להשגת ממוצע 80 לפחות בקורסים המתודולוגיים שנלמדו במסגרת התואר הראשון, אך במקרים חריגים ניתן יהיה להתקבל ללא עמידה בסעיף אחרון זה.

 

תעודה

 

לאחר סיום חובות המסלול יזכו המשתתפים בתואר מוסמך בתחום ההערכה בחינוך M.Ed מטעם סמינר הקיבוצים. הענקת התעודה מותנית בקבלת אישור של המועצה להשכלה גבוהה.

למידע נוסף לחצו: מכללת סמינר הקיבוצים

עוד מסלולי לימוד - מכללת סמינר הקיבוצים

ssssssssss
Whatsapp Whatsapp