החוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל לחינוך

החוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל לחינוך

החוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל

 

מחוברים 

 

משרד החינוך בשנת 2009 החליט על שילובו של מקצוע חובה נוסף הנלמד בכיתות ד' עד ט', שמטרתו לחבר את הילדים והנערים הצעירים אל אוצר העולם התרבותי היהודי לדורותיו. מקצוע זה ממלא שעתיים שבועיות במערכת השעות של התלמידים בכל שכבה, שבהן מועברים תכנים התורמים לגיבוש הזהות התרבותית השורשית של התלמידים, להרחבת הידע שלהם בתולדות העם, הארץ והמדינה, ולהקניית שליטה בערכי יסוד יהודיים הנשקפים מתורת ישראל ומסורתו. סוגיות השואה, הקמת המדינה ומגילת העצמאות, מובאות אף הן לכיתות הלימוד במערכת החינוך במסגרת הוראת המקצוע החדש. 

 

מטרת התכנית

 

תכנית הלימודים בחוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל נפרשת על פני ארבע שנות לימוד ומקנה לבוגריה את הזכאות לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.). בנוסף לכך מקבלים הבוגרים גם תעודת להוראת התורה שבעל פה או מחשבת ישראל לבתי הספר העל יסודיים, בהתאם לבחירת תחום ההתמקצעות שהם בחרו בתקופת הלימודים.

 

למי מיועדת התכנית?

 

תכנית הלימודים בחוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל מתאימה לכל המועמדים המעוניינים ללמוד ולרכוש ידע מעמיק במקצועות החינוך וההוראה וכמובן לאלו הרואים את עצמם עוסקים בהקניית מקצועות אלו עבור תלמידים בגילאים שונים. הלימודים בחוג זה מיועדים בעיקר לכל אלו המרותקים על ידי סוגיות שונות בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, בשאלות שונות של זהות ישראלית וכדומה.

 

מה בתכנית הלימודים?

 

לתוכנית הלימודים בחוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל מטרה עיקרית והיא הכשרת הסטודנטים כמורים ואנשי חינוך איכותיים ומקצועיים בתחומי מחשבת ישראל והתורה שבעל פה, זאת מכיוון שקיים ביקוש הולך וגובר לאנשי חינוך מיומנים ובקיאים בתחומים אלו.

 

עוד בתוכנית הלימודים: הצבת תשתיות ספרותיות לסטודנטים בחוג, פיתוח מחשבות ורעיונות שיאפשרו עיון מעשיר בטקסטים יהודיים והבנתם כהלכה, היכרות עם דרכי המדרש, היצירה והפרשנות התרבותית היהודית לדורותיה, הקניית דרכים להתמודדות עם שאלות חברתיות שניצבות על סדר היום בישראל, להתמודדות עם שאלות של זהות, להבנת מהותו של צדק חברתי כפי שמשתקף ביצירות ההלכה ובספרות היהודית לאורך השנים ועוד.

 

תכנית הלימודים בחוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל מאזנת בין ההתמודדות החברתית העכשווית והרלוונטית בישראל לבין העיסוק בטקסטים עתיקים. הלימודים בחוג זה חושפים את הסטודנטים בפני הפלורליזם הרעיוני של החברה בישראל ומאפשרים התמקדות באחד מתוך שני תחומים עיקריים: 1. מחשבת ישראל: ספרות מימי תקופת בית שני, הספרות התלמודית, הקבלה, פילוסופיה יהודית, חסידות והגות יהודית מודרנית. 2. הספרות התלמודית כתהליך הכשרת הסטודנטים להוראת התורה שבעל פה.

 

מבנה הלימודים בחוג לתרבות ישראל

 

הלימודים בחוג לתרבות ישראל כוללים: לימודי יסוד בסיסיים: לימודי מבוא בתחומים השונים- 10 ש"ש, לימודים התמקדות, קורסים מתקדמים וסמינריון- 6 ש"ש, קורסי בחירה- 10 ש"ש וסיורים לימודיים.

 

תנאי הקבלה

 

הלימודים בחוג לתרבות ישראל במכללה האקדמית בית ברל זה הינם לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed). המועמדים למסלול זה הינם בעלי תעודת בגרות בממוצע 85 ומעלה, בעלי ציון פסיכומטרי 475 ומעלה, בעלי ציון התאמה 525 ומעלה (ציון ההתאמה הינו ציון הממוצע בין הפסיכומטרי לבין ממוצע הבגרות המשוקלל) ומעבר ראיון קבלה מטעם מוסד הלימודים. למרות זאת, מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנ"ל יכולים לפנות לוועדת קבלה שתבדוק ותשקול את בקשתם מחדש.

 

הערות כלליות בנוגע לתנאי הקבלה למכללה: למכללה יתקבלו מועמדים בגילאי 20 ומעלה, מועמדים בגיל 30 ומעלה ללא תעודת בגרות יהיו מחוייבים להציג ציון פסיכומטרי 525 לפחות, וכמו כן להשלים לימודי מכינה בהיקף של 6 ש"ש.

למידע נוסף לחצו: המכללה האקדמית בית ברל
עוד מסלולי לימוד - המכללה האקדמית בית ברל
Whatsapp Whatsapp