לימודים בישראל
 
פרסמו אצלנו
 
תואר ראשון
תואר שני
לימודי תעודה
פסיכומטרי
הכנה לבגרות
הנדסאי
מלגות
בחירת לימודים
חיילים משוחררים

מי אנחנו
 
לימודים > אוניברסיטה > המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה


תפקיד המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) הוא להסדיר את מעמדם של מקצועות במשק על ידי קביעת נהלים בנוגע לחובות אקדמיים נדרשים לעיסוק במקצוע, וכן - לאשר תכניות לתואר בבתי ספר שונים בהתאם לחובות הלימוד שנקבעו במקצוע המסוים. המדובר בתאגיד, אשר הוקם על ידי המדינה בחקיקה (חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח 1958), אשר תפקידו המוצהר (הקבוע בחוק) הוא לשמש כמוסד האחראי על כל הקשור לענייני השכלה גבוהה בישראל.

למועצה סמכויות רבות, תחומים רבים אשר נמצאים תחת פיקוחה, ויש לה תפקיד חשוב מאוד בקידום, ניהול ועידוד ההשכלה הגבוהה בישראל.

עוד מסלולים ומידע
תואר שני
רפואה משלימה
מקצועות האמנות
חינוך והוראה
תואר ראשון בעיצוב ואדריכלות
משפטים
מנהל עסקים
לימודי מחשבים
מקצועות הרפואה
מדעים
 
 
מקצועות ההנדסה
לימודי תקשורת
מדעי החברה
פסיכומטרי
ימים פתוחים
תנאי קבלה לאוניברסיטה
מכללה או אוניברסיטה?
שכר לימוד
סמסטר בחו"ל

המידע באתר הועיל ל91% מהגולשים. עזרנו גם לך?   דרג אותנו:
 
 
   

בכתבה זו נפרט אודות תחומי האחריות והסמכויות של המועצה להשכלה גבוהה.

סמכויות המועצה להשכלה גבוהה

למועצה להשכלה גבוהה יש לא מעט סמכויות שנקבעו בחוק, אשר מאפשרים את קיומם השוטף של מוסדות לימוד אקדמיים בישראל. להלן חלק מסמכויות המועצה:

 

 • להעניק למוסדות אקדמיים היתרים לפתיחתם כמוסדות להשכלה גבוהה
 • להכיר במוסדות אקדמיים כמוסדות להשכלה גבוהה (הודעה על מתן הכרה מתפרסמת ברשומות).
 • להסמיך מוסדות אקדמיים מוכרים להעניק תארים אקדמיים
 • לאשר קיום לימודים באחריות אקדמית של מוסדות מוכרים
 • לאשר למוסדות אקדמיים להשתמש בכינויים הטעונים אישור על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה
 • להציע למוסדות אקדמיים מוכרים הצעות וכן לעזור להם בכל הקשור לביסוס המוסדות, הרחבתם ושכלולם
 • לסייע למוסדות האקדמיים בכל הקשור לשיתופי פעולה אקדמי ביניהם
 • להגיש לממשלה הצעות לפיתוח ההשכלה הגבוהה בתחומים רבים ומגוונים
 • להמליץ בפני הממשלה על הקמת מוסדות נוספים להשכלה גבוהה
 • להעניק רישיונות לשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל
 • לתת הכרה לתארים של מוסדות לימוד מוכרים באזור יהודה ושומרון ובחבל עזה


אנו רואים אם כן, כי המועצה להשכלה גבוהה עוסקת במגוון רחב מאוד של תחומי עניין ובקשת רחבה מאוד של נושאים בעולם האקדמי.

 

קראו עוד על:


הרכב המועצה להשכלה גבוהה

מי מכהן במועצה החשובה הזו? במועצה להשכלה גבוהה חברים 21 אנשים אשר קובעים ומחליטים. יו"ר המועצה הוא שר החינוך המכהן ואנשי מפתח נוספים הם יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב ויו"ר התאחדות הסטודנטים. לפחות שני שליש מחברי המועצה הם אנשי מפתח בעולם ההשכלה הגבוה, כלומר פרופסורים, אנשי חינוך וכו’.

 

יש גם אנשי ציבור במועצה. חשוב להדגיש כי חברי המועצה מתמנים מטעם נשיא המדינה בהמלצת הממשלה לחמש שנים. כיום (במרץ 2010) חברי המועצה להשכלה גבוהה הם (על פי אתר המועצה): גדעון סער (שר החינוך) - יו"ר, פרופ’ שמעון אולמן, פרופ’ רוזה אזהרי, נתנאל איזק (יו"ר ארגון הסטודנטים), פרופ’ תמר אלכסנדר, פרופ’ רות בייט מרום, פרופ’ דפנה ברק ארז, פרופ’ מנואל טרכטנברג (יו"ר ות"ת), פרופ’ זוהר גושן, פרופ’ ציפורה ליבמן, מר בועז טופורובסקי (יו"ר התאחדות הסטודנטים), פרופ’ בתיה לאופר, פרופ’ ברוך נבו, פרופ’ מאיר ניצן, פרופ’ פייסל עזאיזה, ד"ר פואד פארס, פרופ’ נחום פינגר, פרופ’ פנינה קליין, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ חיה קלכהיים, זאב שור וד"ר אופיר העברי.

ועדות המועצה להשכלה גבוהה

למועצה להשכלה גבוהה יש מספר ועדות חשובות הנמצאות תחת אחריותה. הוועדה החשובה ביותר היא הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת). זוהי למעשה הזרוע המבצעת של המועצה להשכלה גבוהה והיא זו שקובעת עניינים רבים בעולם האקדמי.

 

גם ועדה זו הוקמה מכוח חוק ואושרה על ידי הממשלה. ועדה זו אחראית, בין היתר על חלוקת תקציב המדינה המוקדש להשכלה גבוהה לאוניברסיטאות ולמכללות הפועלות בישראל. כיום יושב ראש הות"ת הוא פרופ’ מנואל טרכטנברג, והוא האחראי לדווח למועצה על פעולותיה של ות"ת בישיבות המועצה.

סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה קובע כיצד על ות"ת לפעול ועל פי אילו אמות מידה. לפי סעיף זה, על הוועדה לקבל החלטות תקציביות המבוססות על עיקרון של שוויון והיעדר אפליה. היקף התקצוב אמור להיקבע לכל מוסד על סמך סוגו, והוא מושפע גם מן האישורים שנותנת המועצה להשכלה גבוהה ליישומן של תכניות פיתוח חינוכיות ולקידום הוראה והמחקר האקדמיים. על הות"ת להתחשב גם בהחלטות רלוונטיות המתקבלות במשרד החינוך התרבות והספורט. 

ועדות משנה נוספות וקבועות הן ועדת משנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך, ועדת משנה לענייני מוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל, ועדת משנה לענייני הנדסה וטכנולוגיה, וועדת המשנה לענייני איכות. בנוסף, פועלות 4 ועדות עליונות למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.

מה קובעת המועצה להשכלה גבוהה?

הוועדות ושאר הגופים הפועלים במסגרת המועצה להשכלה גובהה קובעים כמעט כל דבר הקשור להשכלה גבוהה בישראל. נושא חלוקת התקציבים הוא החשוב ביותר (ועליו אחראית ות"ת) אך ישנן גם דברים חשובים נוספים אותם קובעת המועצה, בין היתר - כללים למתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו, כללים להכרה במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, כללים להכרה בתארים אקדמיים, כללים להסמכת מוסד מוכר להעניק תואר אקדמי מוכר, כללים לביטול הכרה במוסד לימודים ועוד.

למעשה, כל דבר מנהלי, חוקי ופרוצדוראלי, המתרחש במוסדות האקדמיים בישראל, עובר דרך המועצה להשכלה גבוהה. למשל - כל מוסד הרוצה לקיים לימודים אקדמיים ולהעניק תואר אקדמי מעביר את בקשתו למועצה והיא זו שמחליטה.

מבנה המועצה להשכלה גבוהה

המועצה מורכבת ממנהל הפועל בשלושה אגפים - האגף האקדמי (הכולל גם את מזכירות המועצה ואת ות"ת) האחראי להפעלת מליאת המועצה והוועדות שלה (כולל ות"ת), אגף התקצוב העוסק בתקצוב מוסדות להשכלה גבוהה ואגף התכנון והמידע העוסק באיסוף ועיבוד מידע לצרכי תכנון ואספקת מידע.

אנו רואים אם כן כי למועצה להשכלה גבוהה יש תפקיד קריטי בהצלחת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. כל תואר ראשון, שני או שלישי, הנלמד בכל מוסד אקדמי בישראל, נמצא תחת הפיקוח של המועצה להשכלה גבוהה ולכן יש חשיבות גבוהה לתפקוד יעיל, איכותי ומעמיק של ארגון חשוב זה.

רוצה לדעת יותר על המועצה להשכלה גבוהה? רוצה שמוסדות הלימוד יחזרו אליך?
אנחנו באתר לימודים דואגים לך. נציגי השירות שלנו ישמחו לענות לך על שאלות בנושאי: תנאי קבלה, מלגות, עלויות, קורסים, משך הלימודים, הטבות וכו', אנו מזמינים אותך לנסות את השירות שלנו בחינם.

שירות אישי חינם - כל המידע על המועצה להשכלה גבוהה
מלא/י את פרטיך ונציג מטעם האתר יחזור אליך בהקדם.
שם + משפחה דוא"ל טלפון
אני מסכים/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

חוות דעת של סטודנטים: אוניברסיטה (5,162 חוות דעת)
התקבלו 5162 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5    
תמר,האוניברסיטה הפתוחה, B/A במעדי הרוח והחברה, 11/05/2017
דירוג: 4/5 
מה אתה אוהב/לא אוהב במוסד הלימודים?
אוהבת: את הגמישות בשעות הלימוד שהן אחה"צ, את אי חובת ההגעה.
לא אוהבת: חסרה האווירה הסטודנטיאלית חברותית

על הקמפוס
קפיטירה אין לכן דירגתי 1. הייתי שמחה אילו הייתה קפיטריה. מוסד נוח, מתאים לאלו שעובדים ורוצים לעשות תואר, צריך משמעת עצמית-אחרת, קשה מאוד לסיים את התואר בהצלחה ובזמן סביר
נועה,אוניברסיטת אריאל, Bsn בסיעוד, 10/05/2017
דירוג: 4/5 
מה אתה אוהב/לא אוהב במוסד הלימודים?
אווירה צעירה, הרבה פעילויות עבור הסטודנטים, מיקום נוח יחסית לתושבי המרכז והסביבה.

על הקמפוס
קמפוס ירוק, מגניב וצעיר. כיף מאוד לבוא ללימודים, כיתות נחמדות ומרצים מעולים.
 
פורומים בתחום
פורום אדריכלות ועיצוב פנים
פורום ייעוץ לימודים
פורום לימודי הנדסה
פורום לימודי חינוך
פורום לימודי חשבונאות
עוד פורומים
   
המסלולים המבוקשים
עוד מאמרים
   
מוסדות לימוד לאוניברסיטה
אוניברסיטת חיפה
מכון ויצמן למדע
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל אביב
עוד מוסדות לימוד
 

שירות אישי חינם
איתור מוסדות לימודים
צריך פרטים על המועצה להשכלה גבוהה?
מלא/י פרטיך ונציג יחזור אליך בהקדם.
שם + משפחה
דוא"ל
טלפון
אני מסכים/ה לתנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות.מוסדות לימוד אוניברסיטה
מכון ויצמן למדע
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת בן-גוריון
האוניברסיטה העברית בירושלים
לא מצאת? עוד מוסדות לימוד
סקר גולשים
איפה אתה לומד למבחנים?
רק בבית, הכי נוח לי
בספריה, קל להתרכז כשאין הסחות דעת
אצל חבר, צריך מישהו שיפקס אותי
מה חדש באתר? ימים פתוחים
עכשיו בפורומים מלגות חדשותהמבחן לבחירת לימודים בשיטת WSM
במה אתה מתלבט?
איזה מקצוע ללמוד?
באיזה מוסד לימודים ללמוד?

בתודה ל:


 
Powerd by traffico LTD